Tag
2 kết quả

Tin tức về "ông nguyễn quốc bắc"

2 tháng trước

Sai phạm kéo dài của Chủ tịch TP Bảo Lộc: Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm?

Tại hai kết luận số 261/TB- TTR của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng và kết luận số 1934/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ rõ những sai phạm “chồng” sai phạm trong công tác quản lý của ông Nguyễn Quốc Bắc – chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc. Trước những sai phạm trên, Sở Nội vụ đã tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm…

3 tháng trước

Sai phạm của Chủ tịch TP Bảo Lộc: Vì sao chưa được xử lý?

Theo kết luận số 261/TB- TTR của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2015 đến cuối năm 2017, ông Nguyễn Quốc Bắc trên cương vị Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác phòng chống tham nhũng...