Tag
1 kết quả

Tin tức về "PGBank và HDBank"

3 tháng trước

PGBank sẽ sáp nhập vào HDBank năm 2020?

Ban lãnh đạo Tập đoàn Petrolimex (cổ đông lớn nhất tại PGBank) đặt mục tiêu nhận được phê duyệt cuối cùng đối với đề xuất sáp nhập PGBank vào HDBank trong tháng 6/2020