Tag
1 kết quả

Tin tức về "PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ 8X"

khoảng 1 năm trước

Con trai nguyên Chủ tịch TP Hà Nội nhận nhiệm vụ PGĐ Sở KHCN Hà Nội

Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1968/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.