Tag
1 kết quả

Tin tức về "rừng lim đại ngàn"

8 tháng trước

Ông già “gàn” cả đời làm bạn với rừng lim đại ngàn

Dân làng gọi ông là ông già “gàn” vì mấy chục năm nay ông thường vào trong khu rừng trò chuyện với những cây lim vô tri, vô giác. Nhờ “tình bạn khăng khít” của ông với rừng mà hôm nay, cánh rừng đã trả ơn ông bằng những cây gỗ lim to đến 2 người ôm…