Tag
1 kết quả

Tin tức về "sách nhiễu"

7 tháng trước

Cán bộ "sách nhiễu", hãy coi chừng!

Tiếp tục thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, UBND Thành phố Đà Nẵng ban hành công văn nêu rõ: Nếu phát hiện cán bộ vòi vĩnh, gây phiền hà cho các cơ quan, đơn vị thì sẽ xử lý nghiêm.