Tag
1 kết quả

Tin tức về "Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014"

khoảng 1 tháng trước

Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014 về thu tiền sử dụng đất

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định ban hành Nghị định sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.