Tag
2 kết quả

Tin tức về "Tập đoàn Bảo Việt"

khoảng 1 tháng trước

Bộ Tài Chính sắp nhận được hơn 480 tỉ đồng cổ tức từ Tập đoàn Bảo Việt

Ngày 10/12, Tập đoàn Bảo Việt sẽ thực hiện chi khoảng hơn 700 tỉ đồng cổ tức tiền mặt, tương đương với tỉ lệ 10%. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Bộ Tài chính sẽ nhận được hơn 480 tỉ đồng

6 tháng trước

Họp ĐHCĐ Bảo Việt: Miễn nhiệm thành viên HĐQT 8x

Bảo Việt miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT và bầu 2 nhân sự thay thế. Số lượng thành viên HĐQT giảm từ 9 xuống 8 thành viên