Tag
1 kết quả

Tin tức về "trình độ chuyên môn"

9 tháng trước

Trường Trung cấp Kinh tế - Tài chính Hà Nội: Nâng cao chất lượng, khẳng định thương hiệu

Với bề dày lịch sử gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính, được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.