Tag
1 kết quả

Tin tức về "Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội"

khoảng 1 tháng trước

Hà Nội: Sẽ có thêm trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký ban hành Quyết định số 5673/QĐ-UBND về việc Thành lập Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.