Tag
1 kết quả

Tin tức về "Tuần Văn hóa - Du lịch Hòa Bình"

3 tháng trước

Tuần văn hóa du lịch 2019, Hòa Bình: Quảng bá tiềm năng du lịch

Trong hệ thống các điểm đến của du khách trên quê hương Xứ Mường, các di tích, danh thắng nổi tiếng, các lễ hội truyền thống tiêu biểu, điểm du lịch mua sắm… ở Hòa Bình cũng chiếm số lượng tương đối lớn, có ý nghĩa quan trọng cho du lịch thành phố phát triển.