Tag
1 kết quả

Tin tức về "vấn đề trong hội nghị trung ương 7"

khoảng 1 năm trước

Những vấn đề quan trọng được quyết định tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

Từ ngày 7/5 đến 12/5, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) sẽ được diễn ra. Đây là Hội nghị giữa nhiệm kỳ, có tính chất bản lề quan trọng của cả nhiệm kỳ khóa XII.