Tag
1 kết quả

Tin tức về "xuất hải sản"

4 tháng trước

Ngư dân Huế không thờ ơ xuất khẩu hải sản

Việc rất nhiều hộ ngư dân không đăng ký chứng nhận truy suất hải sản để đủ điều kiện là hải sản tiêu chuẩn có thể xuất khẩu đến các thị trường thế giới cho thấy ngư dân chưa thấy được tầm quan trọng của điều này.