9 tháng trước

Tại sao sau rà soát, mỗi km đường sắt đô thị Hà Nội giảm khoảng 1.000 tỷ đồng?

Sau rà soát, mỗi km dự án đường sắt đô thị Hà Nội đoạn Trần Hưng Đạo - Thượng Đình đã giảm khoảng 1.000 tỷ đồng.

Sau rà soát, mỗi km dự án đường sắt đô thị Hà Nội đoạn Trần Hưng Đạo - Thượng Đình đã giảm khoảng 1.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Di Linh

Báo cáo mới đây của UBND TP Hà Nội cho thấy, theo đề xuất dự án lập tháng 03/2017, tổng mức đầu tư của dự án đường sắt đô thị Trần Hưng Đạo - Thượng Đình dự kiến là 34.743 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư này được lấy căn cứ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án lập năm 2012. Dự án có chiều dài tuyến 5,9 km đi ngầm, ước tính chi phí đầu tư trung bình là 5.888 tỷ đông/km (tương đương khoảng 259 triệu đô la Mỹ/km theo tỷ giá hiện nay).

Đáng chú ý là sau khi tính toái lại tổng mức đầu tư trên cơ sở tham khảo đơn giá, suất đầu tư...; tổng mức đầu tư dự án này còn 28.918 tỷ đồng (tựơng đương 144,31 tỷ Yên Nhật).

Như vậy, sau khi rà soát, tính trung bình mỗi km dự án đường sắt đô thị Trần Hưng Đạo - Thượng Đình giảm khoảng 1.000 tỷ đồng.

Theo UBND TP Hà Nội, căn cứ tính toán lại tổng mức đầu cụ thể như sau:

Chi phí xây dựng: Được tính toán dựa trên cơ sở khối lượng từ hồ sơ thiết kế cơ sở; đơn giá áp dụng dựa trên việc phân tích định mức do Bộ xây dựng công bố theo các điều kiện giá hiện hành tại thành phố Hà Nội tại thời điểm tháng 5/2017.

Đơn giá nhân công và máy thi công được xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 688/QĐ-UBND và Quyết định số 689/QĐ-ƯBND ngày 09/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội. Một số đơn giá không có trong định mức được áp dụng theo báo giá của nhà cung cấp hoặc tham khảo từ dự án khác tương tự.

Chi phí mua sắm, xây dựng và lắp đặt hệ thống đường sắt gồm: Đầu máy toa xe, công trình đường sắt, thông tin, tín hiệu, hệ thống cung cấp điện nguồn, hệ thống cung cấp điện sức kéo, hệ thống thu phí, hệ thống cửa ngăn ke ga, các trang thiết bị SCADA, biển chỉ dẫn.... được tính toán dựa trên cơ sở tham khảo đơn giá của dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (số lượng toa xe cần đầu tư được tính toán theo kế hoạch sẽ vận hành đoàn tàu 6 toa từ 2030, với giãn cách chạy tàu là 3 phút và từ năm 2050 là 2,73 phút).

Chi phí quản lý dự án của Chủ đầu tư: Bao gồm các chi phí cần thiết cho việc tổ chức thực hiện việc quản lý dự án của Chủ đâu tư trong suốt thời gian chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng. Chi phí này được tạm tính khoảng 2% chi phí xây dựng, lắp đặt.

Chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng: Các chi phí tư vấn liên quan đến giai đoạn chuẩn bị dự án như khảo sát, lập dự án đầu tư, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường được tính theo hợp đồng đã ký kết; các chi phí thẩm tra được tính theo định mức tỷ ỉệ do Bộ Xây dựng công bố;

Các chi phí cho dịch vụ tư vấn liên quan đến giai đoạn thực hiện dự án như khảo sát bổ sung, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, giám sát xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị và quản lý dự án được tạm tính trên cơ sở kinh nghiệm như đối với các dự án có sử dụng dịch vụ tư vấn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

Các chi phí khác: Các chi phí khác cần thiết cho việc thực hiện dự án bao gồm các loạỉ lệ phí, chi phí trong đấu thầu, chi phí bảo hiểm công trình, chi phí kiểm toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán... được tính trên cơ sở áp dụng các quy định hiện hành. Các chi phí như rà phá bom mìn vật nổ, chi phí huy động và giải thể, đảm bảo an toàn giao thông và các chi phí cần thiết khác được tạm tính.

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông hiện vẫn chưa chốt tiến độ hoàn thành. Ảnh: Di Linh

Chi phí lãi vay: Tham khảo dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, theo đó lãi suất vay là 0,2%/năm cho phần xây lắp và mua sắm; 0,01% cho phần dịch vụ Tư vấn; và phí cam kết là 0,1% được áp dụng cho nguồn vốn JICA.

Chi phí dự phòng: Bao gồm chi phí dự phòng phát sinh khối lượng và dự phòng trượt giá. Chi phí dự phòng phát sinh khối lượng: Tỷ lệ dự phòng phát sinh khối lượng cho dự án là 10% (theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ban hành ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng).

Chi phí dự phòng trượt giá: Tỷ lệ trượt giá bao gồm trượt giá đồng nội tệ và trượt giá đồng ngoại tệ (các tỷ giá này tham khảo của dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo). Theo đó tỷ lệ trượt giá đồng nội tệ (VNĐ): 4,9%/năm; tỷ lệ trượt giá ngoại tệ (Yên Nhật): 1,8%/năm; Các tỷ lệ này cũng được áp dụng cho phần dịch vụ tư vấn chung.

Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng: Chi phí này được tính toán trên ca sở thống kê diện tích đất, nhà và số lượng các hộ bị ảnh hưởng bởi quá trình xây dựng tuyến đường. Khối lượng chính xác sẽ được thực hiện trong quá trình tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng sau này.

Theo quy định hiện hành, chi phí bồi thường bao gồm: bồi thường đất, bồi thường tài sản trên đất và các khoản hỗ trợ. Đơn giá bồi thường đất được tạm tính bằng đom giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội (giai đoạn 2015-2019) do thành phố ban hành cho từng tuyến đường, từng vị trí.

Đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc (theo Quyết định sổ 06/2017/QĐ-ƯBND ngày 03/3/2017 của ƯBND thành phố Hà Nội). Các khoản hỗ trợ tính theo quy định hiện hành của nhà nước.

Bồi thường đất và cấu trúc nhà toàn phần được thực hiện đối với các hộ có đấưnhà nằm trong khu vực nhà ga, lối vào ga, trạm thông gió.

Đối với các hộ bị ảnh hưởng khác thì được tính bồi thường cấu trúc nhà và tiền thuê nhà tạm cư trong thời gian thi công công trình (ước tính khoảng 48 tháng).

Chi phí dịch chuyển và di dời các công trình tiện ích hiện hữu: Được tính toán dựa trên khối lượng giao cắt của tuyến với các công ừình tiện ích hiện hữu như hệ thống cấp thoát nước, điện, thông tin... và dự kiến biện pháp xử lý di dời hoặc cải dịch.

Thuế giá trị gia tăng: Theo luật thuế giá trị gia tăng và các quy định hiện hành. Ngoài các chi phí như tổ chức quản lý dự án của chủ đầu tư, các lệ phí, chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán, và chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, các chi phí còn lại đều chịu thuế giá trị gia tăng với thuế suất 10%.

"Tuy nhiên, tổng mức đầu tư này mới chỉ là dự kiến ở giai đoạn Đề xuất dự án, việc làm rõ căn cứ suất đầu tư và tổng mức đầu tư cũng như phân tích, rà soát loại bỏ các chi phí không thực sự cần thiết nhằm đảm bảo hiệu quả của dự án sể được phân tích, đánh giá và ỉập trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và Báo cáo nghiên cứu khả thi", UBND TP Hà Nội cho biết.

Di Linh

Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: