6 năm trước

Tám tháng đầu năm 2013, xuất khẩu tăng gần 15%

Dantin - Ngày 26/8/2013, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã công bố kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 8/2013. Theo đó, VN xuất khẩu đạt khoảng 11,5 tỉ USD, giảm 0,9% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2012.

Dantin - Ngày 26/8/2013, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã công bố kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 8/2013. Theo đó, VN xuất khẩu đạt khoảng 11,5 tỉ USD, giảm 0,9% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung tám tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của VN đã đạt 84,8 tỉ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, TCTK phân tích khu vực kinh tế trong nước đạt 28,7 tỉ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 56,1 tỉ USD.

Theo TCTK, giá cả các mặt hàng nông sản có xu hướng giảm phần nào làm ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu nói chung.

Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 8 đạt khoảng 11,8 tỉ USD, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung tám tháng, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 85,4 tỉ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước, khu vực kinh tế trong nước đạt 37,1 tỉ USD, tăng 4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 48,3 tỉ USD, tăng nhanh ở mức 25,1%.

Một số mặt hàng đạt mức kim ngạch xuất khẩu tăng cao trong tháng là điện thoại các loại và linh kiện với 13,1 tỉ USD, tăng 76,2% so với cùng kỳ năm trước; hàng dệt may đạt 11,5 tỉ USD, tăng 17,3%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 6,8 tỉ USD, tăng 42,2%; giày dép đạt 5,5 tỉ USD, tăng 16,1%...

Trong tám tháng năm nay, một số mặt hàng đạt mức kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước như máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 11,8 tỉ USD, tăng 9,6%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 11,5 tỉ USD; sắt thép đạt 4,5 tỉ USD…

L.An

Từ khóa: