5 tháng trước

Tận dụng triệt để cơ hội trong EVFTA

Cùng với dệt may, da giày, công nghệ thông tin thì thực phẩm cũng là một trong những lĩnh vực được cho là Việt Nam sẽ hưởng lợi khi hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu EVFTA có hiệu lực.

Theo VTC 
Từ khóa: