3 tháng trước

TAND hai cấp tỉnh Ninh Thuận: Quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018

Phát huy những thành tích đã đạt được, tập thể cán bộ công chức TAND hai cấp tỉnh Ninh Thuận đã và đang cố gắng, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018.

 Một phiên xét xử của TAND tỉnh Ninh Thuận

Trong những năm vừa qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận phát triển theo hướng tích cực, đời sốngvật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó thì tình hình tội phạm và các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, ngay từ đầu mỗi năm công tác, lãnh đạo TAND tỉnh Ninh Thuận đã quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho toàn thể cán bộ công chức trong Tòa án hai cấp.

Đồng thời, lãnh đạo TAND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác, như: Các đơn vị Toà án huyện, thành phố, các toà, phòng thuộc Toà án tỉnh cần bám sát và thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ chỉ tiêu của TANDTC, của tỉnh và của Toà án hai cấp tỉnh đề ra; tăng cường việc học tập chủ trương, chính sách của Đảng, cập nhật những văn bản pháp luật mới để nâng cao trình độ chuyên môn. Nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại án và thi hành án hình sự đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Nâng tỷ lệ hòa giải thành các vụ án dân sự, chú trọng đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ án sửa so với những năm trước.

Song song với đó lãnh đạo TAND tỉnh cũng tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát kết quả, chất lượng công việc của người quản lý đối với công chức trong Tòa án hai cấp; nhất là trách nhiệm kiểm tra, giám sát của người đứng đầu đơn vị, phòng ngừa các vi phạm phát sinh, kịp thời nhắc nhở hạn chế, yếu kém xảy ra. Tích cực tuyên truyền, giải thích pháp luật cho nhân dân; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng gây bức xúc, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Đồng thời, phối kết hợp tốt với cơ quan Công an, Viện kiểm sát trong từng giai đoạn tố tụng; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc tổ chức các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp.

Nhìn chung, trong năm 2017, công tác giải quyết, xét xử các loại án và xem xét áp dụng các biện pháp xử lý hành chính của các đơn vị trong TAND hai cấp tỉnh Ninh Thuận tiếp tục nâng cao cả về tiến độ và chất lượng. Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đã được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh. Tỷ lệ giải quyết các loại án đa số đều đạt và vượt chỉ tiêu, không có án quá hạn luật định. Công tác kiểm tra hoạt động nghiệp vụ được đẩy mạnh. Cải cách tư pháp và cải cách hành chính, tư pháp được chú trọng, đảm bảo tính công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, qua đó đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ngoài công tác xét xử, các mặt công tác khác cũng luôn được TAND hai cấp tỉnh quan tâm, như: Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ 100%; công tác văn phòng (báo cáo, thống kê; văn thư, lưu trữ; quản lý tài chính…) luôn được thực hiện đúng thời hạn, đảm bảo đạt chất lượng và thời gian yêu cầu; công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp thực hiện đảm bảo kịp thời, nhanh gọn theo quy định của pháp luật; công tác tổ chức cán bộ (quy hoach, đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; luân chuyển điều động…) luôn được BCS Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh chỉ đạo sát sao, thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự.

Nhằm phát huy những thành quả đã đạt được và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018, lãnh đạo TAND tỉnh Ninh Thuận cũng đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác, như: đảm bảo 100% các vụ việc giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định; tỷ lệ giải quyết, xét xử các loại án từ 80% trở lên; tỷ lệ hòa giải thành trong giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động sơ thẩm đạt 60%. Phấn đấu tỷ lệ bản án bị hủy do lỗi chủ quan giảm so với năm 2017; 100% các bản án, quyết định được ban hành trong thời hạn luật định và đảm bảo tỷ lệ ra quyết định thi hành án hình sự đối với người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đạt 100%.

Đồng thời, lãnh đạo TAND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị trong Tòa án hai cấp cần triển khai thực hiện nghiêm túc nhóm 14 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử; tăng cường công tác kiểm tra về nghiệp vụ xét xử đối với TAND cấp huyện; nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trong việc kiểm tra, nhắc nhở đối với Thẩm phán, Thư ký có án bị hủy do lỗi chủ quan, phát hành bản án, quyết định không đúng thời gian quy định; nâng cao ý thức học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức tại cơ quan, công sở làm việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân.

TRUNG THÀNH
Theo Công Lý

Từ khóa: