5 năm trước

Tăng cường kiểm tra kê khai thuế của doanh nghiệp sữa

Tổng cục Thuế vừa có Công văn 2886/TCT-TTr gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.


Ảnh minh họa: http://dangcongsan.vn

Để thực hiện tốt biện pháp bình ổn giá, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố triển khai Quyết định số 1079/QĐ-BTC về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và Công văn số 6544/BTC-QLG của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quyết định trên đến văn phòng cục, chi cục Thuế quận, huyện.

Tổng cục Thuế cũng đề nghị cục thuế địa phương tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn, UBND các cấp trong công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về thuế, pháp luật về giá đối với sản phảm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh sản phẩm sữa

Trong quá trình kiểm tra, thanh tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về giá, thuế trên địa bàn thì thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về quản lý giá để có biện pháp kịp thời xử lý theo các quy định về giá hiện hành và xử lý vi phạm về thuế phát hiện qua kiểm tra, thanh tra.

Trên cơ sở thông báo về giá bán buôn, bán lẻ các sản phẩm về sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi của Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cho biết sẽ sao gửi đến cục thuế các tỉnh, thành phố, đồng thời đăng công khai trên trang thông tin điện tử của ngành Thuế để các cục thuế có cơ sở tham khảo, kiểm tra, kiểm soát tình hình kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, các cửa hàng, đại lý kinh doanh sản phẩm sữa, nhằm đáp ứng mục tiêu bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi của Chính phủ và góp phần chống thất thu ngân sách.

Trung Giã
theo Thanh tra

Từ khóa: