5 năm trước

Tạo cơ hội để người dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội

Dự án “Tăng cường sự tham gia phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo” (PPDP) được thực hiện trên phạm vi 72 thôn thuộc 8 xã của huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã giúp người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ, thanh niên... nâng cao năng lực để chủ động tham gia vào các sáng kiến phát triển phù hợp với ưu tiên của Chính phủ.


Thu hoạch rau an toàn. (Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN)

Ông Nguyễn Quốc Tiến, Quản lý chương tình PPDP, Plan Việt Nam cho biết đây là dự án do Tổ chức Plan tại Australia tài trợ, bắt đầu thực hiện từ tháng 1/2011 và sẽ kết thúc vào tháng 6 tới với tổng ngân sách hơn 19 tỷ đồng.

Ông Gibney Glenn, Đại diện Plan Việt Nam cho rằng dự án đã góp phần tăng cường sự tham gia của người dân vào hoạt động tham vấn và lập định hướng phát triển thôn bản. Thông qua các khóa tập huấn, dự án góp phần nâng cao nhận thức của người dân về Pháp lệnh dân chủ cơ sở và lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn mình sinh sống.

Đồng thời với sự hỗ trợ của dự án, hệ thống cơ sở dữ liệu đã và đang được các xã xây dựng nhằm hỗ trợ cho công tác lập kế hoạch và quản lý kinh tế-xã hội tại địa phương.

Theo ông Đinh Hồng Hộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa, dự án đã tạo điều kiện cho người dân nâng cao nhận thức về quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở cấp cơ sở; đồng thời góp phần để cán bộ trên địa bàn hiểu sâu hơn yêu cầu thực tế của người dân để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn mình quản lý.

Hơn 7 tỷ đồng từ dự án đã được sử dụng để hỗ trợ các xã thực hiện các hoạt động phát triển cộng đồng. Các hoạt động này do người dân đề xuất nhằm giải quyết các khó khăn đột xuất trong phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo.

Tại hội thảo, với sự tham dự của đại diện một số sở, ban, ngành Quảng Bình, các nhóm lập kế hoạch của 8 xã vùng dự án đã chia sẻ bài học kinh nghiệm trong việc tăng cường sự tham gia phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo cũng như bàn phương hướng duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được.

Hoàng Thị Hoa
theo TTXVN

Từ khóa: