5 năm trước

Thanh Hóa - Kết quả xử lý ô nhiễm môi trường tại CTy Nicotex Thanh Thái

Vụ việc CTy Nicotex Thanh Thái, trụ sở tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, đầu độc môi trường bằng hành vi chôn lấp thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trái quy định đã gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Sau khi vụ việc bị phát giác, các cấp, ngành chức năng đã vào cuộc để xử lý vụ việc, khắc phục hậu quả, trả lại môi trường sống cho người dân.


Hình minh họa.

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa. Đến thời điểm này, hơn 956 tấn chất thải nguy hại và đất nhiễm hóa chất BVTV đã được xử lý. Theo đó, có 239.072,5 kg chất thải nguy hại và đất nhiễm nặng hóa chất BVTV đã được CTy CP Phát triển Công nghệ Tài nguyên và Môi trường chuyển đi xử lý tiêu hủy; 3.054 kg chất thải nguy hại lưu giữ tại CTy. Trong đó có 1.200 kg nguyên liệu dùng cho sản xuất thuốc BVTV hết hạn sử dụng và các loại chất thải có dư lượng hóa chất BVTV đã được CTy CP Môi trường Đô thị và Công nghiệp 11 đưa về nhà máy, xử lý theo quy định; 714.151 kg đất nhiễm hoa chất BVTV nhẹ đã được Cty Nicotex Thanh Thái, phối hợp với Viện Môi trường Nông nghiệp xử lý tại chỗ bằng hóa chất.

Được biết trong và sau quá trình xử lý, tổ giám sát đã phối hợp với đơn vị thi công xử lý, chủ đầu tư tiến hành lấy 16 mẫu đất đã xử lý, chuyển đến Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường - Bộ Tư lệnh Hóa học để phân tích, đánh giá hiệu quả. Kết quả phân tích cho thấy, các mẫu đất qua xử lý đã không còn ô nhiễm hóa chất BVTV, hàm lượng hoá chất BVTV thấp hơn quy chuẩn cho phép nhiều lần.

Đào Nguyên
theo Xây dựng

Từ khóa: