9 tháng trước

Thành Thành Công – Biên Hòa tính chi gần 200 tỉ đồng và phát hành hơn 29,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

Thành Thành Công – Biên Hòa dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 6% và tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 4%.

Hôm nay 5/10, Hội đồng quản trị CTCP Đường Thành Thành Công – Biên Hòa (Mã: SBT) có tờ trình gửi Đại hội cổ đông công ty về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2016-2017 và phương án tạm ứng cổ tức tiền mặt niên độ 2017-2018.

Cụ thể, Thành Thành Công – Biên Hòa dự tính trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 6%. Với hơn 495,4 triệu cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, ước tính Thành Thành Công – Biên Hòa sẽ phát hành kSThoảng 29,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức đợt này. Tổng giá trị theo mệnh giá là khoảng 297 tỉ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 6 tháng kể từ ngày được đại hội cổ đông thông qua. Nguồn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của công ty.

Ngoài ra, HĐQT công ty cũng dự tính tạm ứng cổ tức tiền mặt niên độ 2017-2018 với tỉ lệ 4%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 400 đồng.

Với hơn 495 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến công ty sẽ chi khoảng 198 tỉ đồng cho đợt cổ tức tiền mặt này.

Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khả dụng theo báo cáo tài chính hợp nhất ngày 30/6/2018 được kiểm toán (856,5 tỉ đồng). Thời gian thực hiện dự kiến trước ngày 31/12/2018.

thanh thanh cong bien hoa tinh chi gan 200 ti dong va phat hanh 297 trieu co phieu de tra co tuc

Lịch sử trả cổ tức của SBT từ khi niêm yết. Nguồn: VNDIRECT

Đáng chú ý, trong báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ 2017 – 2018, Thành Thành Công – Biên Hòa ghi nhận một khoản hồi tố vào số dư đầu kỳ của chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước” với giá trị gần 58 tỷ đồng. Đây là khoản có liên quan đến việc công ty nhập khẩu 10.000 tấn đường thô, theo loại hình E31 – nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu để sản xuất đường tinh luyện xuất khẩu theo hình thức xuất, nhập khẩu tại chỗ vào đầu năm 2016.

Trong một diễn biến khác, hôm 4/10 Công đoàn cơ sở của Thành Thành Công – Biên Hòa công bố thông tin đăng ký bán 4,7 triệu cổ phiếu SBT, tương đương 0,94% số cổ phần đang lưu hành của công ty. Sau giao dịch, tổ chức này không còn nắm giữ cổ phần của Thành Thành Công – Biên Hòa. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 10/10 đến 8/11 theo phương thức thỏa thuận.

Theo KTTD,Vietnambiz

Từ khóa: