7 năm trước

Thế mới tài!

Cha nói với con: Mày cầm cái chai đi mua một chai rượu nhé.

Cha nói với con: Mày cầm cái chai đi mua một chai rượu nhé.

- Tiền đâu mà mua hả bố?

- Không có tiền mua được mới tài chứ?

- Một lát sau, con cầm cái chai không về, cha hỏi: Rượu đâu hả mày?

- Không có rượu, vẫn uống được, thế mới tài chứ.

Theo Datviet

Từ khóa: