6 năm trước

Thêm 60 ngày để thu gom hóa chất độc hại ở Nicotex

Ngày 12/11, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá cho biết tỉnh nhất trí để công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái ở tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thuỷ tiến hành khai quật, thu gom chất thải chôn lấp trái với quy định trong khuôn viên công ty này thêm 60 ngày.

Ngày 12/11, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá cho biết tỉnh nhất trí để công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái ở tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thuỷ tiến hành khai quật, thu gom chất thải chôn lấp trái với quy định trong khuôn viên công ty này thêm 60 ngày.


Khai quật bể gia nhiệt-một điểm chứa chất thải nguy hại ở Nicotex Thanh Thái.
(Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Trước đó, Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Tài nguyên môi trường Việt Nam đã tiến hành khoanh vùng, lập rào chắn, thực hiện khai quật thu gom hoá chất độc hại do công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái chôn lấp trong khuôn viên của công ty này để đem đi xử lý, thời gian thực hiện khoảng 26 ngày.

Tuy nhiên, khối lượng các hoá chất độc hại do công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái chôn lấp trong khuôn viên lớn hơn rất nhiều so với việc khai báo.

Ước tính toàn bộ hoá chất độc hại được công ty Nicotex chôn lấp khoảng 200 tấn.

Trước thực trạng đó, ngày 11/11, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn về việc điều chỉnh phương án khắc phục ô nhiễm môi trường của công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái thêm 60 ngày.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phê duyệt biện pháp thi công điều chỉnh. Công trình bốc xúc, đóng gói, xử lý rác thải, chất thải nguy hại, thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu của công ty Thanh Thái để đơn vị thi công là công ty cổ phần đầu tư công nghệ Tài nguyên môi trường Việt Nam triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu công ty Nicotex Thanh Thái đảm bảo nguồn kinh phí cho đơn vị thi công triển khai việc, đảm bảo tiến độ theo phương án được Sở tài nguyên và môi trường được phê duyệt.

Trước đó, Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Tài nguyên môi trường Việt Nam đã tiến hành khai quật và thu gom được 15 tấn hoá chất độc hại do công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái chôn lấp trong khuôn viên của công ty này.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/them-60-ngay-de-thu-gom-hoa-chat-doc-hai-o-nicotex/229759.vnp

Trịnh Duy Hưng
theo Vietnam+

Từ khóa: