9 năm trước

Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ cán bộ cấp Tướng

Sáng 3/7, Thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã tổ chức trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ cho một số đồng chí cán bộ cấp Tướng.

Sáng 3/7, Thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã tổ chức trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ cho một số đồng chí cán bộ cấp Tướng.

 

Theo đề nghị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, để củng cố, kiện toàn các cơ quan, đơn vị, Thủ tướng Chính phủ đã ký các quyết định bổ nhiệm chức vụ cho một số đồng chí cán bộ cấp Tướng.

 

Theo đó, đồng chí Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

 

Đồng chí Trung tướng Lương Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 3 được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;

 

Đồng chí Thiếu tướng Đào Duy Minh, Chính ủy Quân khACu 5 được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;

 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Thăng, Phó chính ủy Quân khu 1 được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Quân khu 1;

 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Thược, Phó chính ủy Quân khu 3 được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Quân khu 3;

 

Đồng chí Đinh Văn Cai, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Quân khu 9;

 

Đồng chí Đại tá Trần Quang Phương, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Quân khu 5, đồng thời thăng quân hàm Thiếu tướng;

 

Đồng chí Đại tá Đỗ Căn, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 được bổ nhiệm giữ chức Phó chính ủy Quân khu 3, đồng thời thăng quân hàm Thiếu tướng.

 

Ảnh minh họa

Đại tướng Phùng Quang Thanh trao quyết định thăng quân hàm cấp tướng của Thủ tướng Chính phủ cho một số cán bộ trong năm 2010

Thường vụ Quân ủy Trung ương cũng ra quyết định về việc kiện toàn Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị; Đảng ủy Quân khu 3; Đảng ủy Quân khu 5 và Đảng ủy Quân khu 9 nhiệm kỳ (2010-2015).

 

Theo đó, đồng chí Trung tướng Lương Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, tham gia Đảng ủy, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị;

 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Thược, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 3;

 

Đồng chí Thiếu tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 5;

 

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Văn Cai, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 9.

 

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh đã trao các quyết định cho từng cán bộ và phát biểu chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm. Đồng chí mong rằng trên cương vị mới, là những cán bộ chủ chốt, các cán bộ được bổ nhiệm cần đặc biệt quan tâm xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong các cơ quan, đơn vị. Từng cán bộ ở cương vị mới, trách nhiệm, sự nỗ lực phải mới, phát huy tốt mọi khả năng, chủ động, sáng tạo trong công tác để cùng tập thể cấp ủy, người chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Từng đồng chí phải gương mẫu trong tự phê bình và phê bình, coi đó là biện pháp quan trọng có tính quyết định xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD. Đồng thời phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cả về phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực công tác, nhất là đội ngũ cán bộ chính trị.

 

Về vấn đề công tác tư tưởng, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, thời gian qua chúng ta đã làm tương đối tốt công việc này, tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, bất cập, chưa theo kịp với tình hình mới. Đại tướng Phùng Quang Thanh yêu cầu, cùng với quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, trên vị trí công tác mới, các đồng chí được bổ nhiệm phải thường xuyên quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, làm sao để bộ đội luôn sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh; cán bộ, chiến sĩ đồng lòng vì nhiệm vụ.

theo QĐND

Từ khóa: