8 năm trước

Tin vắn chứng khoán ngày 1/3

Những thông tin đáng chú ý ngày 1/3/2012 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Những thông tin đáng chú ý ngày 1/3/2012 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Diễn biến giá cổ phiếu DMC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.

* Ngày 27/2/2012, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã nhận được Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất kiểm toán năm 2011 của Công ty Cổ phần Hàng Hải Hà Nội (mã MHC-HSX) và đã thực hiện công bố thông tin. Theo đó kết quả trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2011 của MHC có lợi nhuận sau thuế hợp nhất và lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là số dương (lần lượt là: 1,1 tỷ đồng và 108,3 triệu đồng). Như vậy cổ phiếu MHC sẽ không rơi vào diện bị hủy niêm yết bắt buộc do lỗ 3 năm liên tục theo tin vắn đã công bố ngày 21/2/2012.

Tuy MHC đã có lợi nhuận dương trong năm 2011 nhưng vẫn chưa khắc phục được lỗ lũy kế từ năm 2009, 2010 (lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2011 là -77,3 tỷ đồng), do đó Sở GDCK sẽ tiếp tục duy trì cổ phiếu MHC dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát và tiếp tục theo dõi tình hình công ty MHC để đề xuất hướng xử lý tiếp theo khi có BCTC soát xét bán niên năm 2012.

* Ngày 28/2/2012 Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số 358/2012/SGDHCM-NY nhắc nhở Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã VFG-HSX) chậm công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc quyết định mức cổ tức chi trả đợt 3 năm 2011.


* Từ ngày 6/3/2012 - 6/5/2012, ông Nguyễn Văn Hóa - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế DOMESCO (mã DMC-HSX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 365.020 cổ phiếu, chiếm 2,05% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 28/12/2011 - 28/2/2012, Tổng công ty Bến Thành, cổ đông nhà nước, cổ đông nội bộ, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, đã mua 120.000 cổ phiếu, đã bán 7.900 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá thị trường không thuộc khung giá kỳ vọng của công ty, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 10.192.823 cổ phiếu, chiếm 40,81% vốn điều lệ, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 5/3/2012 - 4/5/2012, Tổng công ty Bến Thành, cổ đông nhà nước, cổ đông nội bộ, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA-HSX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 4.528.287 cổ phiếu, chiếm 34,39% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 30/12/2011 - 29/2/2012, ông Nguyễn Công Hiếu - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM (mã TMS-HSX) đã bán 4.430 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 25.553 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính cá nhân.

* Từ ngày 5/3/2012 - 5/5/2012, ông Nguyễn Công Hiếu - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương Tp.HCM (mã TMS-HSX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 25.553 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính cá nhân.

* Từ ngày 6/2/2012 - 27/2/2012, Red River Holding, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HSX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, đã mua 1.000.000 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do diễn biến thị trường không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 6.031.569 cổ phiếu, chiếm 6,11% vốn điều lệ.

* Từ ngày 26/12/2011 - 26/2/2012, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HSX) đăng ký bán hết 180.011 cổ phiếu, nhưng không bán được do thị trường xấu, nhằm tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư.

* Từ ngày 5/3/2012 - 5/5/2012, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HSX) đăng ký bán hết 180.011 cổ phiếu, nhằm tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư.

* Từ ngày 2/3/2012 - 6/3/2012, bà Lê Thị Lợi - Giám đốc Tài chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (mã MBB-HSX) đăng ký bán 129.257 quyền mua cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 129.257 cổ phiếu.

* Từ ngày 16/2/2012 - 29/2/2012, ông Lê Thanh Lân, em bà Lê Thị Hoàng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (mã CMS-HSX) đã mua 49.500 cổ phiếu, đã bán 34.500 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 15.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

* Từ ngày 5/3/2012 - 31/3/2012, ông Lê Thanh Lân, em bà Lê Thị Hoàng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (mã CMS-HSX) đăng ký bán hết 15.000 cổ phiếu, nhằm tiêu dùng cá nhân.

*  Từ ngày 5/3/2012 - 5/5/2012, ông Lưu Khiết Tâm, cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (mã DRH-HSX) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 806.814 cổ phiếu, chiếm 4,39% vốn điều lệ, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu và cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Công ty Cổ phần MT GAS (mã MTG-HSX) thông báo miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Bùi Phạm Thái Hòa, kể từ ngày 24/2/2012.

* Ngày 27/2/2012, ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (mã TS4-HSX) đã mua 250.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.869.160 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 26/12/2011 - 24/2/2012, ông Lê Văn Tảng - Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HSX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, đã mua 7.740 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do diễn biến thị trường không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 23.483 cổ phiếu, chiếm 0,0181% vốn điều lệ.

* Từ ngày 9/2/2012 - 24/2/2012, Quỹ tầm Nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (mã SSC-HSX) đăng ký mua 945.578 cổ phiếu, đăng ký bán 945.578 cổ phiếu, đã mua 0 cổ phiếu, đã bán 210.000 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 735.478 cổ phiếu, chiếm 4,97% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 10/2/2012 - 27/2/2012, ông Nguyễn Lương Am - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng 47 (mã C47-HSX) đã mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 655.245 cổ phiếu, nhằm đầu tư thêm cổ phiếu.

* Ngày 27/2/2012, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (mã SSC-HSX) đã mua 220.130 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 2.153.970 cổ phiếu, chiếm 14,56% vốn điều lệ.

* Từ ngày 8/2/2012 - 22/2/2012, ông Đặng Ngọc Hồ, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần SPM (mã SPM-HSX) đã mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.373.370 cổ phiếu, chiếm 9,81% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắ giữ.

* Từ ngày 26/12/2011 - 26/2/2012, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bến Thành, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khánh Hội (mã KHA-HSX) đăng ký mua 650.000 cổ phiếu, đã mua 146.030 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua hết là do giá thị trường không thuộc khng giá kỳ vọng của công ty, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 809.030 cổ phiếu, chiếm 6,14% vốn điều lệ, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 26/12/2011 - 25/2/2012, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, đã mua 229.870 cổ phiếu, đã bán 465.890 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do diễn biến thị trường không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 2.854.050 cổ phiếu, chiếm 11,43% vốn điều lệ.

* Từ ngày 17/1/2012 - 24/2/2012, Quỹ tầm Nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nông Dược Hai (mã HAI-HSX) ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, đã mua 230 cổ phiếu, đã bán 133.410 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do không còn là cổ đông lớn, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 806.196 cổ phiếu, chiếm 4,63% vốn điều lệ.

* Từ ngày 16/2/2012 - 29/2/2012, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, vợ ông Đào Hữu Hoàng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SPM (mã SPM-HSX) đăng ký bán 100.000 cổ phiếu, đã bán 91.950 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết là do đã bán đủ theo nhu cầu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 245.845 cổ phiếu, nhằm cơ cấu nguồn vốn đầu tư.

* Từ ngày 11/1/2012 - 28/2/2012, ông Hoàng Mạnh Thắng - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC-HSX) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, nhưng không mua được, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 170.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 28/12/2011 - 29/2/2012, Công ty TNHH VTN, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần tập đoàn Đại Dương (mã OGC-HSX) đăng ký bán 33.270.000 cổ phiếu, đã bán 27.000.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không bán hết là do chưa tìm được mức giá bán phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 6.270.000 cổ phiếu, nhằm thực hiện kế hoạch đầu tư.

* Từ ngày 1/12/2011 - 29/2/2012, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã SFC-HSX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, đã mua 55.670 cổ phiếu. Nguyên nhân chưa mua hết là do giá cổ phiếu chưa phù hợp, nâng số cổ phiếu quỹ hiện đang nắm giữ len 56.640 cổ phiếu.

* Ngày 24/2/2012, bà Trần Kim Khánh, vợ ông Nguyễn Xuân Luân - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HSX) đã bán 12.410 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 6 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Ngày 24/2/2012, ông Nguyễn Xuân Luân - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HSX) đã bán hết 8.840 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Ngày 24/2/2012, DI ASIAN INDUSTRIAL FUND, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC-HSX) đã mua 8.000.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 10.000 cổ phiếu, chiếm 31,05% vốn điều lệ.

* Ngày 1/3/2012, 54.050.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã LAS-HNX) sẽ chính thức giao dịch trên HNX với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 17.000 đồng/cổ phiếu.

* Từ ngày 28/2/2012 - 28/3/2012, ông Bùi Quang Vinh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (mã L61-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần.

* Từ ngày 28/2/2012 - 30/3/2012, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp và đầu tư Sông Đà (mã SDS-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư nắm giữ.

* Ngày 6/4/2012, Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (mã VC3-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại hội trường tầng 8, Tòa nhà Vinaconex 3, số 249 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

* Từ ngày 1/3/2012 - 27/4/2012, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Khai thác Tài sản Ngân hàng TMcổ phiếu Sài Gòn - Hà Nội (SHB-AMC), tổ chức có liên quan đến Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (mã SHB-HNX) đăng ký mua 3.000.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 1/3/2012 - 27/4/2012, ông Trần Thế Quang - Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 (mã S91-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm nâng cao trách nhiệm với Công ty.

* Từ ngày 1/3/2012 - 27/4/2012, ông Quách Mạnh Hải - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 9.01 (mã S91-HNX) đăng ký mua 30.000 cổ phiếu, nhằm nâng cao trách nhiệm với Công ty.

* Từ ngày 29/2/2012 - 27/4/2012, bà Nguyễn Thị Hằng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vinam (mã CVN-HNX) đăng ký bán 168.500 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 28/2/2012 - 27/4/2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (mã CSC-HNX) đăng ký bán 466.800 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Từ ngày 28/2/2012 - 27/4/2012, Công ty Cổ phần Cavico Xây dựng Cầu hầm, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cavico Khoáng sản và Công nghiệp (mã CMI-HNX) đăng ký bán hết 883.799 cổ phiếu, chiếm 11,9% vốn điều lệ.

* Từ ngày 28/2/2012 - 27/4/2012, ông Nguyễn Đình Lục - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (mã C92-HNX) đăng ký mua 10.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

* Từ ngày 11/1/2012 - 13/1/2012, Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã TAG-HNX) đăng ký mua 3.290 cổ phiếu, nhưng không mua được do Trung tâm lưu ký chứng khoán chưa thực hiện chuyển quyền và yêu cầu bổ sung một số văn bản giấy tờ liên quan đến các cổ đông đã nghỉ việc, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 226.150 cổ phiếu.

* Từ ngày 29/2/2012 - 27/4/2012, bà Vũ Thị Hồng Trang, con ông Vũ Hữu Trí - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt (mã BVG-HSX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm cân đối tài chính cá nhân.

* Từ ngày 29/2/2012 - 25/4/2012, bà Trần Thị Tịnh, vợ ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (mã PVA-HNX) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu, nhằm bán cổ phiếu PVA.

* Từ ngày 29/2/2012 - 23/4/2012, ông Nguyễn Tuấn Anh, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (mã HDO-HNX) đăng ký bán 80.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

* Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (mã ORS-HNX) thông báo miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Quy theo nguyện vọng cá nhân; bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Lệ Tùng - Cử nhân kinh tế - giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 1/3/2012.

Hà Anh
Theo VnEconomy

Từ khóa: