8 năm trước

Tin vắn chứng khoán ngày 23/2

Những thông tin đáng chú ý ngày 23/2 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Những thông tin đáng chú ý ngày 23/2  về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.


Diễn biến giá cổ phiếu DCL trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.

* Ngày 20/2/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 11/2012/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL-HSX) ra khỏi diện tạm ngừng giao dịch và cho phép cổ phiếu DCL được giao dịch trở lại theo diện chứng khoán bị kiểm soát (chỉ được giao dịch trong 15 phút của đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa) kể từ ngày 23/2/2012.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch trở lại đầu tiên của cổ phiếu DCL được xác định bằng giá đóng cửa vào ngày 28/10/2011 (ngày giao dịch liền trước ngày bị tạm ngừng giao dịch) với biên độ dao động là +/- 20% do công ty này đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ các Báo cáo tài chính chậm nộp.

* Ngày 22/2/2012, 14.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HSX) chính thức giao dịch trên HSX với tổng giá trị niêm yết bổ sung là 140 tỷ đồng.

* Từ ngày 19/12/2011 - 19/2/2012, Quỹ tầm nhìn SSI (SSIVF), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, đã mua 241.270 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do biến động giá, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.688.650 cổ phiếu, chiếm 13,75% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 24/2/2012 - 24/4/2012, Quỹ tầm nhìn SSI (SSIVF), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.688.650 cổ phiếu, chiếm 13,75% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 23/2/2012 - 23/4/2012, bà Trần Kim Khánh, vợ ông Nguyễn Xuân Luân - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HSX) đăng ký bán 12.410 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 6 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 23/2/2012 - 23/4/2012, ông Nguyễn Xuân Luân - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HSX) đăng ký bán hết 8.840 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân.

* Từ ngày 24/2/2012 - 24/4/2012, bà Trần Thị Thùy Trang - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (mã DXG-HSX) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 8.351 cổ phiếu, nhằm giải quyết việc gia đình.

* Từ ngày 27/2/2012 - 27/4/2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD1 (mã HU1-HSX) đăng ký bán 600.000 cổ phiếu, đăng ký mua 600.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 540.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 27/2/2012 - 27/3/2012, ông Huỳnh Đức Thông - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu PETROLIMEX (mã PIT-HSX) đăng ký mua 150.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 500.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 24/2/2012 - 24/4/2012, Quỹ tầm nhìn SSI (SSIVF), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (mã ELC-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.469.870 cổ phiếu, chiếm 5,02% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 19/12/2011 - 19/2/2012, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần CONTAINER Việt Nam (mã VSC-HSX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, đã mua 4.500 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu. Nguyên nhân khong mua bán hết là do giá không phù hợp với chiến lược đầu tư, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.411.610 cổ phiếu, chiếm 5,94% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 23/2/2012 - 23/4/2012, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần CONTAINER Việt Nam (mã VSC-HSX) đăng ký mua 300.000 cổ phiếu, đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 1.411.610 cổ phiếu, chiếm 5,94% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 23/2/2012 - 23/4/2012, Quỹ Đầu tư Chứng khoán Sài Gòn A2, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần NTACO (mã ATA-HSX) đăng ký bán hết 1.738.272 cổ phiếu, nhằm thoái vốn.

* Tính đến ngày 16/2/2012, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Nam (mã VFMVF1-HSX) là 13.826 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 16/2/2012, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HSX) là 8.423 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 16/2/2012, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Năng động Việt Nam (mã VFMVFA-HSX) là 7.303 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 16/2/2012, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife (mã MAFPF1-HSX) là 6.187 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Tính đến ngày 16/2/2012, giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HSX) là 5.931 đồng/chứng chỉ quỹ.

* Công ty Cổ phần Docimexco (mã FDG-HSX) thông báo ngày tổ chức Đại hội cổ đông điều chỉnh là: 05/04/2012 (thay cho ngày 28/03/2012 đã công bố theo thông báo số 59/2012/TB-SGDHCM ngày 09/02/2012) do Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc đi công tác.

* Ngày 17/3/3012, Công ty Cổ phần LICOGI 16 (mã LCG-HSX) tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại phòng Khánh Tiết - Hội trường Dinh Độc Lập, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.

* Ngày 16/2/2012, ông Nguyễn Việt Hồng - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC-HSX) đã bán hết 7.800 cổ phiếu, vì lý do tài chính.

* Từ ngày 8/12/2011 - 1/2/2012, bà Phạm Thu Hằng, con ông Phạm Phúc Toại - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (mã HLG-HSX) đăng ký bán 32.600 cổ phiếu, đã bán 10.420 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 852.180 cổ phiếu, nhằm chi tiêu cá nhân.

* Từ ngày 16/12/2012 - 16/2/2012, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã SVC-HSX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, đã mua 136.220 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá của thị trường không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.394.650 cổ phiếu, chiếm 5,58% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Ngày 14/2/2012, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG-HSX) đăng ký mua 700.000 cổ phiếu, đăng ký bán 700.000 cổ phiếu, đã mua 437.000 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu, Nguyên nhân không mua bán hết là do giá của thị trường không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 9.687.550 cổ phiếu, chiếm 14,96% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 15/12/2012 - 15/2/2012, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương (mã NSC-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, đã mua 26.600 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu, Nguyên nhân không mua bán hết là do giá của thị trường không phù hợp, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 1.346.810 cổ phiếu, chiếm 16,31% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 13/12/2011 - 13/2/2012, bà Phạm Linh Phương, cổ đông lớn của Công ty cổ phần nhà Việt Nam (mã NVN-HSX) đăng ký bán 600.000 cổ phiếu, đăng ký mua 600.000 cổ phiếu, nhưng không mua bán được do thị trường không thuận lợi, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 876.290 cổ phiếu.

* Ngày 23/2/2012, 434.710 cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (mã SDC-HSX) chính thức giao dịch trên HNX với giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung theo mệnh giá 4.347.100.000 đồng.

* Từ ngày 5/3/2012 - 30/3/2012, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 (mã TV4-HNX) đăng ký mua 1.210 cổ phiếu, nhằm mua lại cổ phiếu thưởng của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ lấy từ lợi nhuận để lại. Nguyên tắc xác định giá là mua lại theo mệnh giá. Phương thức giao dịch là thoả thuận.

* Ngày 17/1/2012, ông Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (mã SPP-HNX) đăng ký bán 400.000 cổ phiếu, đã bán 49.200 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 431.670 cổ phiếu, chiếm 3,51% vốn điều lệ.

* Từ ngày 1/3/2012 - 27/4/2012, ông Nguyễn Hồng Tuấn - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (mã SPP-HNX) đăng ký bán 350.800 cổ phiếu.

* Từ ngày 19/12/2011 - 17/2/2012, ông Đoàn Trung Hà - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn (mã KKC-HNX) đã mua 180.100 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 671.200 cổ phiếu, chiếm 14,3% vốn điều lệ.

* Từ ngày 22/2/2012 - 20/4/2012, ông Đoàn Trung Hà - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí (mã KKC-HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư cá nhân.

* Từ ngày 20/2/2012 - 13/4/2012, ông Phạm Xuân Hùng, em bà Phạm Thị Xuân Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (mã LDP-HNX) đăng ký bán 40.000 cổ phiếu, đăng ký mua 36.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Dự kiến ngày 1/4/2012, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (mã PSC-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Khách sạn Victory - 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

* Dự kiến 25/4/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (mã CSC-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường tầng 10, Tòa nhà COTANA GROUP, Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

* Ngày 14/4/2012, Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (mã DBC-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, đường Lý Thái Tổ, Tp.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

* Dự kiến ngày 9/4/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (mã EID-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường 22-12, 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

* Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (mã VC2-HNX) thông báo thuyên chuyển công tác đối với ông Lò Hồng Hiệp - Phó tổng giám đốc công ty đến nhận công tác và giữ chức Phó giám đốc Ban xây dựng - Tổng Công ty Cổ phần Vinconex, kể từ ngày 6/2/2012.

* Ngày 17/3/2012, Công ty Cổ phần Xây dựng số 21 (mã V21-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Hội trường tầng 3, tòa nhà Vinaconex 21, Ba La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội.

* Ngày 23/3/2012, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã VC5-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại tầng 5 trụ sở VIMECO, Lô E9, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội.

* Dự kiến tháng 3/2012, Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (mã VC2-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Tòa nhà Vinaconex2, 52 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

* Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (mã CTB-HNX) công bố thông tin về việc công ty đã vi phạm khoản 4 điều 21 Luật Chứng khoán trong đợt phát hành theo giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 46/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp ngày 4/4/2011. (Thời gian thực hiện phân phối chứng khoán quá thời hạn quy định là 24 ngày).

* Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân (mã VAT-HNX) thông báo tổng doanh thu năm 2011 đạt 11,656 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 112 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 84 triệu đồng, EPS đạt 75 đồng. Dự kiến tổng doanh năm 2012 đạt 20 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 2 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ từ 12 lên 20 tỷ đồng.

* Ngày 18/3/2012, Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (mã XMC-HNX) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Công ty Cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai, Tầng 4, Tòa nhà CT2, đường Ngô Thị Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Tp. Hà nội.

Hà Anh
Theo VnEconomy

Từ khóa: