4 tháng trước

Tổng nợ của VietinBank vượt 1,12 triệu tỉ đồng, gấp hơn 30 lần vốn cổ phần

Sau khi phát hành thành công 4.000 tỉ trái phiếu, tổng nợ của VietinBank tính đến cuối ngày 27/9 đã tăng lên hơn 1,12 triệu tỉ đồng, gấp hơn 30 lần vốn cổ phần.

Tổng nợ của VietinBank vượt 1,12 triệu tỉ đồng, gấp hơn 30 lần vốn điều lệ - Ảnh 1.
Ảnh minh họa (Nguồn: VietinBank)

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) thông báo phát hành thành công 4.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 7 năm và 10 năm với giá chào bán bằng mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Trong đó, trái phiếu 7 năm là 2.000 tỉ đồng và trái phiếu 10 năm là 2.000 tỉ đồng.

Đây là số lượng trái phiếu nằm trong đợt mở bán ra công chúng đầu tiên của ngân hàng trong năm 2019 và nằm trong kế hoạch 5.000 tỉ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Sau khi trừ tổng chi phí hơn 1,2 tỉ đồng, ngân hàng thu ròng 3.998,8 tỉ đồng từ đợt phát hành lần này.

Theo kết quả chào bán, có 13.875 nhà đầu tư đã tham gia mua trái phiếu gồm 13.239 nhà đầu tư cá nhân và 636 nhà đầu tư tổ chức. Trong đó, có 11 nhà đầu tư nước ngoài tham gia với tổng số lượng mua là 3.130 trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu nước ngoài nắm giữ sau đượt chào bán là 3,13 tỉ đồng, chiếm 0,78% giá trị lưu hành.

Sau khi phát hành thành công 4.000 tỉ trái phiếu, tổng nợ của VietinBank tính đến cuối ngày 27/9 đã tăng lên hơn 1,12 triệu tỉ đồng (tương đương tăng 2% so với cuối ngày 14/8 – thời điểm trước đợt phát hành).

Cụ thể, nợ dài hạn của ngân hàng ở mức 407.007 tỉ đồng, tăng 3% so với ngày 14/8; trong đó, nợ trái phiếu 36.515 tỉ đồng, tăng 14%. Nợ ngắn hạn của VietinBank ở mức 713.495 tỉ đồng, tăng 1,2%.

Với mức vốn điều lệ chỉ hơn 37.200 tỉ đồng, tỉ lệ nợ nợ/vốn cổ phần của VietinBank tính đến cuối ngày 27/9 đã vượt 30 lần.

Tổng nợ của VietinBank vượt 1,12 triệu tỉ đồng, gấp hơn 30 lần vốn cổ phần - Ảnh 2.
Cơ cấu nguồn vốn của VietinBank trước và sau khi phát hành trái phiếu (Nguồn: VietinBank)

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) thông báo phát hành thành công 4.000 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 7 năm và 10 năm với giá chào bán bằng mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Trong đó, trái phiếu 7 năm là 2.000 tỉ đồng và trái phiếu 10 năm là 2.000 tỉ đồng.

Đây là số lượng trái phiếu nằm trong đợt mở bán ra công chúng đầu tiên của ngân hàng trong năm 2019 và nằm trong kế hoạch 5.000 tỉ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Sau khi trừ tổng chi phí hơn 1,2 tỉ đồng, ngân hàng thu ròng 3.998,8 tỉ đồng từ đợt phát hành lần này.

Theo kết quả chào bán, có 13.875 nhà đầu tư đã tham gia mua trái phiếu gồm 13.239 nhà đầu tư cá nhân và 636 nhà đầu tư tổ chức. Trong đó, có 11 nhà đầu tư nước ngoài tham gia với tổng số lượng mua là 3.130 trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu nước ngoài nắm giữ sau đượt chào bán là 3,13 tỉ đồng, chiếm 0,78% giá trị lưu hành.

Sau khi phát hành thành công 4.000 tỉ trái phiếu, tổng nợ của VietinBank tính đến cuối ngày 27/9 đã tăng lên hơn 1,12 triệu tỉ đồng (tương đương tăng 2% so với cuối ngày 14/8 – thời điểm trước đợt phát hành).

Cụ thể, nợ dài hạn của ngân hàng ở mức 407.007 tỉ đồng, tăng 3% so với ngày 14/8; trong đó, nợ trái phiếu 36.515 tỉ đồng, tăng 14%. Nợ ngắn hạn của VietinBank ở mức 713.495 tỉ đồng, tăng 1,2%.

Với mức vốn điều lệ chỉ hơn 37.200 tỉ đồng, tỉ lệ nợ nợ/vốn cổ phần của VietinBank tính đến cuối ngày 27/9 đã vượt 30 lần.

Tổng nợ của VietinBank vượt 1,12 triệu tỉ đồng, gấp hơn 30 lần vốn cổ phần - Ảnh 2.

Cơ cấu nguồn vốn của VietinBank trước và sau khi phát hành trái phiếu (Nguồn: VietinBank)

VietinBank cấp tập phát hành trái phiếu để tăng vốn

Kể từ đầu năm, VietinBank đã phát hành tổng cộng 4.550 tỉ đồng trái phiếu. Trước đó, ngân hàng đã phát hành thành công 50 tỉ đồng trong đợt 1/2019, 100 tỉ đồng trái phiếu trong đợt 2 và 400 tỉ đồng trong đợt 3.

Vào tháng 5/2019, VietinBank đã được Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận phương án phát hành 10.000 tỉ đồng trái phiếu trong năm nay nhằm tăng cường nguồn vốn cấp 2, phục vụ hoạt động kinh doanh.

Những nỗ lực của VietinBank trong hoạt động chào bán trái phiếu nhằm cải thiện các chỉ tiêu an toàn vốn theo chuẩn Basel II, giữa bối cảnh việc tăng vốn điều lệ vẫn chưa có tín hiệu khả quan.

Chia sẻ tại họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Chủ tịch HĐQT Lê Đức Thọ cho biết vốn điều lệ của VietinBank đã không tăng trong suốt 5 năm qua. Trong khi đó, các nguồn lực từ cổ phần hóa, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài… đã được khai thác đến mức tới hạn.

Trong trường hợp không tăng được vốn, ngân hàng buộc phải điều chỉnh lại kế hoạch tăng trưởng (trong trường hợp tăng được vốn bằng cách giữ lại cổ tức thì kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2019 của VietinBank cũng chỉ ở mức 6%)

Quốc Thụy

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: