4 tháng trước

TPBank ước lãi trước thuế 9 tháng đạt 2.400 tỉ đồng, bằng 75% kế hoạch năm

9 tháng năm 2019, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.400 tỉ đồng, bằng 75% kế hoạch năm.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) cho biết, kết thúc 9 tháng năm 2019, ngân hàng đã thực hiện được 75% kế hoạch lợi nhuận trước thuế tương đương 2.400 tỉ đồng, vượt mức lợi nhuận đã đạt được trong năm 2018.

Tín dụng vẫn trên đà tăng trưởng nhưng tỷ lệ nợ xấu vẫn được kiểm soát ở mức 1,5%. Tổng huy động đạt gần 135.000 tỉ đồng, bằng 95% kế hoạch đề ra. Tổng tài sản đạt gần 150.000 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, vào đầu tháng 9, với việc tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC, TPBank đã trở thành thành viên thứ 7 trong nhóm các ngân hàng sạch nợ VAMC gồm: Vietcombank, Techcombank, MBBank, OCB, VIB, Nam A Bank.

TPBank cho biết, dư nợ gốc mà ngân hàng đã bán cho VAMC lũy kế khoảng 1.150 tỉ đồng. Hàng năm, ngân hàng thực hiện việc mua lại trái phiếu VAMC trước hạn theo khả năng tài chính của mình. Đến năm 2019, TPBank đã trích đủ dự phòng và mua lại toàn bộ 756,5 tỉ đồng danh mục trái phiếu còn lại.

Được biết, năm 2019, TPBank đặt mục tiêu lãi trước thuế 3.200 tỉ đồng, tổng tài sản đạt 156.000 tỉ đồng, vốn điều lệ tăng lên 10.000 tỉ đồng.

Nhà băng cũng đặt mục tiêu huy động vốn trên 142.000 tỉ đồng, dư nợ cho vay đạt trên 101.000 tỉ đồng và tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 2%.

Minh Anh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: