7 năm trước

TP.HCM đề xuất tăng học phí 3-5 lần

Theo UBND TP.HCM, khung học phí ban hành năm 1998 không còn thích hợp với các điều kiện của một thành phố đi đầu cả nước và có thay đổi lớn về mặt bằng giá cả.

Theo UBND TP.HCM, khung học phí ban hành năm 1998 không còn thích hợp với các điều kiện của một thành phố đi đầu cả nước và có thay đổi lớn về mặt bằng giá cả.

Học phí các cấp học ở TP.HCM được đề xuất tăng 3-5 lần.

UBND TP.HCM vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về thực hiện Nghị định số 49 ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2012-2013 đến 2014-2015 trên địa bàn, để xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 5 HĐND khóa VIII (diễn ra từ ngày 11-13/7).

Mức thu không còn phù hợp

UBND TP.HCM cho rằng khung học phí ban hành năm 1998 không còn thích hợp với các điều kiện của một thành phố đi đầu cả nước về phát triển kinh tế - xã hội và là địa phương có những thay đổi lớn về mặt bằng giá cả hằng năm.

Từ nhiều năm nay, việc xây dựng mức thu học phí thường dựa theo mức thu lần trước, không trên cơ sở thu đủ bù chi sau khi được phân bổ ngân sách. Ngân sách chi cho GD-ĐT hiện nay lên trên 26% ngân sách chi thường xuyên hằng năm của thành phố.

TPHCM luôn quan tâm đầu tư cho GD-ĐT năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, phần lớn đã dành chi cho con người (hơn 80%) nên còn hạn chế phần chi hoạt động và cơ sở vật chất. Mặt khác, từ năm 1998 đến nay, nhà nước đã 7 lần nâng mức lương tối thiểu từ 290.000 đồng lên 1.050.000 đồng/người/tháng, dẫn đến mức thu học phí hiện nay đã lạc hậu và càng làm hoạt động của nhà trường khó khăn hơn.

Từ năm 2004, khi thực hiện chế độ lương mới, các trường phải trích 40% tổng thu học phí để phục vụ cải cách tiền lương. Vì vậy, với mức thu học phí thấp, lại phải trích ra chi lương nên kinh phí dành cho hỗ trợ giảng dạy của các cơ sở GD-ĐT không đáp ứng được yêu cầu.

Ngoài ra, theo UBND thành phố, do mức học phí thấp, không ít nhà trường, đặc biệt là các trường phổ thông công lập, thực hiện những khoản thu khác, tạo ra tình hình phức tạp, thiếu minh bạch trong cơ cấu tài chính nhà trường, dẫn đến tình trạng lạm thu.

Mức học phí thấp cũng chưa tạo được động lực cần thiết để các trường chất lượng cao phấn đấu nâng cao tính cạnh tranh trong việc đào tạo nhân lực so với các trường quốc tế, nhiều gia đình đã phải cho con em đi du học.

Tăng 3-5 lần

Phương án đề xuất học phí được UBND TP.HCM đề nghị như bảng sau:

Cấp học

Mức học phí mới đề nghị

Nhóm 1

(các quận)

Nhóm 2
(các huyện)

Nhà trẻ

150.000

90.000

Mẫu giáo

120.000

60.000

Tiểu học

Không thu

THCS

75.000

60.000

Bổ túc THCS

112.000

90.000

THPT

90.000

75.000

Bổ túc THPT

135.000

112.000

(Đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng)

Theo UBND TPHCM, mức thu này được xây dựng trên tinh thần của điều 10 Nghị định số 49 của Chính phủ, quy định: Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập: mức thu học phí phải phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân. Từ năm học 2010-2011 đến 2014-2015, mức học phí và chi phí học tập khác không vượt quá 5% thu nhập bình quân hộ gia đình ở mỗi vùng.

Đối với cơ sở giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học: cho phép hiệu trưởng các trường căn cứ mức trần học phí từng năm học và hệ số điều chỉnh quy định tại điểm 1 và điểm 2 điều 12 Nghị định số 49 từ năm học 2012-2013 đến 2014-2015 để xác định mức thu học phí cụ thể cho các đối tượng, trình độ đào tạo theo từng năm học.

Đối với các trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề trực thuộc UBND thành phố, cho phép hiệu trưởng căn cứ mức trần học phí từng năm học quy định tại điểm 3 điều 12 Nghị định 49 từ năm học 2012-2013 đến 2014-2015, để xác định mức thu học phí cụ thể cho các đối tượng, trình độ đào tạo và ngành nghề theo từng năm học.

Đối với khoản thu trường công lập chất lượng cao và các môn tự chọn: Sở GD-ĐT TP.HCM chịu trách nhiệm xây dựng các mức thu khác theo từng loại hình trường (học bán trú, môn tự chọn, ngoại khóa) và mức học phí chất lượng cao trình UBND TP xem xét quyết định.

Mức thu học phí công lập hiện nay

 Đây là mức thu tại TPHCM, được xây dựng và thực hiện từ năm 1998 theo Quyết định số 70 của Thủ tướng Chính phủ:

Cấp học

Mức thu đang thực hiện

Nội thành

Ngoại thành

Nhà trẻ

50.000

30.000

Mẫu giáo

40.000

20.000

Tiểu học

Không thu

Không thu

THCS

15.000

10.000

Bổ túc THCS

45.000

35.000

THPT

30.000

25.000

Bổ túc THPT

65.000

45.000

(Đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng)

Theo NLĐ

Từ khóa: