3 tháng trước

'Trạm thu giá BOT trở về tên cũ, không cần nghiên cứu'

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói "Trạm thu giá BOT trở về tên cũ là được, không cần nghiên cứu".

Sáng 4/6, trước khi trả lời câu hỏi của các ĐBQH, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đã báo cáo một số vấn đề liên quan đến ngành giao thông.

Ông Thể cho biết, chủ trương phát triển giao thông BOT là đúng, vì ngân sách hạn chế, nợ công cao. Dự án BOT góp phần quan trọng phát triển kinh tế nhưng còn nhiều bất cập.Việc khai thác các dự án BOT được dự luận quan tâm vì tồn tại nhiều vấn đề. Bộ GTVT cùng nhiều bộ ngành tiếp thu và rà soát."Chúng tôi đang rà soát để thay đổi tên gọi trạm BOT cho đúng với bản chất.Chúng tôi sẽ cố gắng sớm nhất báo cáo Chính phủ tên mới Với những yếu kém của ngành, thay mặt Bộ GTVT, chúng tôi thành thật xin nhận trách nhiệm", Bộ trưởng Thể nói.Tuy nhiên, về vấn đề đổi tên trạm BOT, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, việc đổi tên không cần nghiên cứu và trình."Tôi thấy trở về tên cũ là được", Chủ tịch Quốc hội nói.

Theo Đời sống & Pháp lý

Từ khóa: