4 tháng trước

Trung bình mỗi ngày cả nước có thêm 21 doanh nghiệp bất động sản

Sau 5 tháng, cả nước có thêm 1.173 doanh nghiệp bất động sản mới hình thành. Nguồn vốn FDI vào lĩnh vực này vẫn xếp thứ 2, sau công nghiệp chế biến, chế tạo .

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm, cả nước có 3.173 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới. Tức trung bình mỗi ngày có thêm 21 doanh nghiệp bất động sản "ra đời".

Theo thống kê, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mới được thành lập tăng 21% so với năm 2018, mức tăng cao nhất so với các ngành nghề khác.

Trung bình mỗi ngày, cả nước có thêm 21 doanh nghiệp bất động sản. Ảnh: Thuỷ Tiên.

Một số lĩnh vực kinh doanh khác cũng có lượng doanh nghiệp mới hình thành cao, như xây dựng, có 7.100 doanh nghiệp hình thành (chiếm 13,2% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 0,2%); công nghiệp chế biến, chế tạo có 6.800 doanh nghiệp được thành lập mới (chiếm 12,7%, tăng 6%)...

Không chỉ nhiều doanh nghiệp mới hình thành, lĩnh vực bất động sản cũng ghi nhận đà tăng từ nguồn vốn FDI. Theo đó, tính đến ngày 20/5, nguồn vốn FDI “đổ” vào bất động sản đạt 742,3 triệu USD.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước và hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, nguồn vốn này là 1,38 tỷ USD, chiếm 8,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Xét theo lĩnh vực, nguồn vốn FDI vào bất động sản đứng thứ 2. Đứng đầu là công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 12 tỷ USD, chiếm 71,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Sau bất động sản là bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đăng ký 864 triệu USD, chiếm 5,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lâm Tùng
Theo Người đồng hành

Từ khóa: