6 năm trước

Trung Quốc đề xuất 3 điểm giải quyết khủng hoảng Ukraine

Theo Tân Hoa xã, ngày 15/3, Trung Quốc đã đưa ra một đề xuất ba điểm nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng vấn đề then chốt trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này là xử lý các khác biệt thông qua đối thoại và thương lượng.


Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc Lưu Kết Nhất. (Nguồn: RT)

Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc Lưu Kết Nhất đã đưa ra đề xuất ba điểm bao gồm: “Một là, thiết lập càng sớm càng tốt một cơ chế phối hợp quốc tế bao gồm tất cả các bên liên quan nhằm nghiên cứu các cách thức về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine."

"Hai là, tất cả các bên cần kiềm chế thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm leo thang thêm tình hình."

"Ba là, các thể chế tài chính quốc tế nên bắt đầu xem xét cách thức giúp duy trì sự ổn định kinh tế và tài chính tại Ukraine."

Đại sứ Lưu Kết Nhất cũng nhấn mạnh Trung Quốc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Đây là chính sách đối ngoại cơ bản lâu nay của nước này.

theo Vietnam+

Từ khóa: