8 năm trước

Trung Quốc giải quyết nợ của Mỹ

Thống đốc ngân hàng trung ương của Trung Quốc đã hoan nghênh các biện pháp được thực hiện bởi Hoa Kỳ để tránh vỡ nợ về nghĩa vụ nợ của chính phủ.

Thống đốc ngân hàng trung ương của Trung Quốc đã hoan nghênh các biện pháp được thực hiện bởi Hoa Kỳ để tránh vỡ nợ về nghĩa vụ nợ của chính phủ.

Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất đối với Mỹ và đã thúc đẩy nó để bảo vệ nắm giữ đồng đô la đầu tư của Trung Quốc

Các ý kiến ​​sau khi Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp để nâng cao trần nợ.

Zhou Xiaochuan cho biết Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBC) sẽ "chặt chẽ quan sát thực hiện của nó" , trong một tuyên bố trên trang web của PBC .

Đánh giá của Trung Quốc cơ quan Dagong đã xuống cấp xếp hạng tín dụng của Mỹ, theo hãng tin Tân Hoa Xã.

Công Chức

Từ khóa: