4 ngày trước

Truy xuất nguồn gốc thực phẩm qua QR code

Sử dụng QR code để truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhưng hầu hết người tiêu dùng vẫn chưa biết hoặc chưa có thói quen sử dụng công nghệ này

Theo VTV24
Từ khóa: