5 năm trước

Từ 1/6, Hà Nội tổng sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi

Từ ngày 1/6, thành phố Hà Nội sẽ tổng sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố nhằm chỉnh trang các tuyến phố thực hiện Năm trật tự văn minh đô thị 2014.Dây điện chằng chịt quanh các ngôi nhà tại Hà Nội. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Hiện nay, trên các tuyến phố của Hà Nội tồn tại tình trạng dây cáp treo, chùng võng, không có phép, gây mất mỹ quan đô thị và mất an toàn giao thông.

Trước thực tế này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Quốc Hùng giao Sở Xây dựng chủ trì sắp xếp tất cả các đường dây đeo bám vào cột chiếu sáng; Công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị, Tổng công ty Điện lực thành phố phối hợp với Sở Xây dựng dọn những đường dây không còn sử dụng của đơn vị mình và sắp xếp vào một đầu mối.

Riêng đường dây liên quan đến an ninh quốc phòng, Sở Xây dựng phải thông báo với các đơn vị và sắp xếp lại một cách an toàn tuyệt đối.

Sở Giao thông Vận tải bỏ toàn bộ cột thừa và di chuyển tất cả những cột nằm dưới lòng đường, gây mất an toàn giao thông.

Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng ba phương án, trong đó phương án một trên cơ sở hiện trạng chỉ sắp xếp lại các đường dây và bó gọn, kinh phí thực hiện khoảng 100 triệu đồng/km; phương án hai bổ sung một số cột, xà đỡ, với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng/km còn phương án ba làm mới đồng bộ nhưng kinh phí rất đắt.

Trước mắt, trong năm 2014, thành phố triển khai chỉnh trang đường dây đi nổi tại bốn tuyến phố tại khu vực nội thành và thu dọn đường dây thông tin.

Riêng Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội dự kiến sẽ bó lại 120km đường dây hạ thế.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là 50% số dây treo của các đơn vị hiện không còn sử dụng nhưng bản thân các đơn vị viễn thông cũng không biết là dây nào còn dùng và dây nào không còn tác dụng, phổ biến là kéo luôn dây mới khi có sự cố mà không tiến hành sửa chữa.

Sở Giao thông Vận tải cũng điều chỉnh và thay 784 cột; trong đó đã cắt được trên 54 cột, dịch chuyển 165 cột, còn 19 cột dưới lòng đường, gây cản trở và mất an toàn giao thông đang kiến nghị thành phố cho tháo bỏ.

Tuyết Mai
theo Vietnam+

Từ khóa: