7 năm trước

Từ 1/6/2012, Ngân hàng hạn chế thanh toán dùng tiền mặt

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 09/2012/TT-NHNN quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Thông tư này có hiệu lực kể từ 1/6/2012.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 09/2012/TT-NHNN quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Thông tư này có hiệu lực kể từ 1/6/2012.

Theo quy định này, các ngân hàng phải sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để giải ngân vốn. Các ngân hàng chỉ được xem xét sử dụng tiền mặt để giải ngân các khoản vay với một số đối tượng, thay vì đa dạng như trước.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là thanh toán cho bên thụ hưởng (bên có quan hệ với khách hàng vay trong mua bán tài sản, thanh toán chi phí hình thành trên tài sản) là tổ chức, cá với số tiền dưới 100 triệu đồng một lần giải ngân.

Ngoài ra, việc thanh toán bằng tiền mặt có thể xem xét với các trường hợp dùng để trả lương cho người lao động, bù đắp vốn tự có mà khách hàng vay đã sử dụng để thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh, sản xuất...

Theo NHNN, mục đích của việc siết chặt giải sẽ góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và giám sát việc sử dụng vốn vay của khách hàng theo mục đích thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

Quang Sơn
Theo DTCK


Từ khóa: