7 tháng trước

Tuần qua, khối ngoại tập trung gom cổ phiếu ngân hàng, mua ròng 825 tỷ đồng

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng mạnh trong tuần vừa qua với tổng giá trị lên tới 825 tỷ đồng. Trong đó, bên cạnh việc duy trì mua PLX, khối này đã gom mạnh cổ phiếu nhóm ngân hàng với tâm điểm là VCB, BID, STB, SHB...

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 4 phiên mua ròng và bán ròng duy nhất 1 phiên ngày đầu tuần 15/7. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 5,04 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 898,89 tỷ đồng, giảm hơn 74% về lượng và giảm 6,3% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 61,48 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 2.952,46 đồng (giảm 26,27% về lượng và 21,88% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 56,44 triệu đơn vị, giá trị 2.053,57 tỷ đồng (giảm 11,75% về lượng và 27,18% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 15-19/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

15/7

5.667.660

7.616.140

-1.948.480

238.720

239.510

-790

16/7

18.585.390

10.878.890

7.706.500

941.230

485.000

456.230

17/7

10.919.400

9.721.900

1.197.500

521.640

309.190

212.450

18/7

10.516.660

11.673.270

-1.156.610

557.210

472.870

84.340

19/7

15.794.260

16.552.380

-758.120

693.660

547.000

146.660

Tổng

61.483.370

56.442.580

5.040.790

2.952.460

2.053.570

898.890

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 2 phiên mua ròng và 3 phiên bán ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 4,08 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 92,16 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó mua ròng 1,79 triệu đơn vị, giá trị 58,99 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 2,56 triệu đơn vị, giá trị 48,15 tỷ đồng (giảm hơn 48% về lượng và giảm gần 57% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 6,63 triệu đơn vị, giá trị 140,31 tỷ đồng (tăng mạnh 111,58% về lượng và tăng gần 165% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 15-19/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

15/7

335.950

206.350

129.600

5.750

2.290

3.460

16/7

315.510

161.330

154.180

5.000

2.510

2.490

17/7

337.510

2.478.800

-2.141.290

18.220

57.330

-39.110

18/7

510.920

2.116.550

-1.605.630

9.210

43.540

-34.330

19/7

1.057.030

1.671.890

-614.860

9.970

34.640

-24.670

Tổng

2.556.920

6.634.920

-4.078.000

48.150

140.310

-92.160

Còn trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4 phiên và bán ròng 1 phiên duy nhất ngày cuối tuần 19/7. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 98.600 đơn vị, giá trị tương ứng 17,62 tỷ đồng, giảm mạnh 84,43% về lượng nhưng tăng 16,23% về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,85 triệu đơn vị, giá trị 118,73 tỷ đồng (giảm hơn 44% về lượng và giảm 32,9% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 2,75 triệu đơn vị, giá trị 101,11 tỷ đồng (giảm 38,37% về lượng và 37,5% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 15-19/7

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

15/7

514.800

467.220

47.580

20.620

17.160

3.460

16/7

925.700

446.030

479.670

34.130

18.470

15.660

17/7

513.900

413.440

100.460

23.540

18.860

4.680

18/7

449.200

212.810

236.390

17.650

11.080

6.570

19/7

447.300

1.212.800

-765.500

22.790

35.540

-12.750

Tổng

2.850.900

2.752.300

98.600

118.730

101.110

17.620

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 1,06 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 824,35 tỷ đồng, giảm mạnh 95,15% về lượng và giảm 20,23% về giá trị so với tuần trước (mua ròng 21,85 triệu đơn vị, giá trị 1.033,46 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu PLX tiếp tục nhận được sự săn đón của nhà đầu tư ngoại trong tuần qua khi được mua ròng gần 6,08 triệu cổ phiếu PLX, với tổng giá trị tương ứng 390,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng được khối này gom mạnh. Cụ thể, khối ngoại mua ròng 2,94 triệu cổ phiếu VCB, giá trị hơn 210 tỷ đồng; mua ròng hơn 2 triệu cổ phiếu BID, giá trị 70,38 tỷ đồng và mua ròng 3,88 triệu cổ phiếu STB, giá trị 45,02 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu HPG vẫn dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh của nhà đầu tư ngoại với khối lượng gần 9,8 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 206,06 tỷ đồng.

Tiếp theo đó, MSN bị bán ròng 131,24 tỷ đồng (1,69 triệu đơn vị); HBC bị bán ròng 30,46 tỷ đồng (2,04 triệu cổ phiếu), KDH bị bán ròng 38,18 tỷ đồng (1,73 triệu cổ phiếu)…

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHB với khối lượng 456.400 đơn vị, giá trị 3,11 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu PVS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 4,46 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 104,87 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 2, CEO bị bán ròng 6,11 tỷ đồng (556.100 cổ phiếu).

T.T

Theo Đầu tư Chứng khoán

Từ khóa: