5 năm trước

Vay dài hạn phát triển nông nghiệp: Tối đa 10,5%/năm

Mức lãi suất cho vay tối đa đối với các dự án vay thuộc các chương trình thí điểm được áp dụng, cho vay ngắn hạn là 7%/năm; cho vay trung hạn là 10%/năm; cho vay dài hạn là 10,5%/năm.


Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ngày 21/7, Agribank cho biết, đã và đang triển khai chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết 14/NQ-CP ngày 5/3/2014 của Chính phủ. Cụ thể: Tổng Giám đốc Agribank chỉ đạo Sở Giao dịch, Chi nhánh loại I, loại II trên toàn hệ thống, thực hiện tiếp cận cho vay thí điểm đối với các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết 14/NQ-CP.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Các doanh nghiệp ký hợp đồng liên kết trong sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; các doanh nghiệp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các hộ nông dân, hợp tác; xã đại diện cho nông dân thực hiện ký hợp đồng liên kết theo chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với các doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt gắn với các dự án liên kết cụ thể; các chi nhánh Agribank tham gia cho vay thí điểm…

Các chi nhánh cho vay thí điểm đối với khách hàng có mục đích liên kết theo chuỗi từ khâu sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; các dự án ứng dụng sản phẩm khoa học và công nghệ cao. Việc cho vay phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành về hoạt động cho vay của Agribank đối với khách hàng, các quy định về đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng của Agribank và các văn bản pháp luật có liên quan.

Mức lãi suất cho vay tối đa đối với các dự án vay thuộc các chương trình thí điểm được áp dụng, cho vay ngắn hạn là 7%/năm; cho vay trung hạn là 10%/năm; cho vay dài hạn là 10,5%/năm. Đối với những mô hình liên kết theo chuỗi giá trị khép kín từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ có thời gian vay trên 12 tháng (nhưng không quá 18 tháng), mỗi khâu (sản xuất, chế biến, tiêu thụ) đều dưới 12 tháng và khách hàng cam kết trả nợ một phần sau mỗi khâu của chuỗi thì chi nhánh xem xét áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn đối với khách hàng.

Mức cho vay do chi nhánh và khách hàng thỏa thuận trên cơ sở nhu cầu vay vốn đã được UBND tỉnh, thành phố đề xuất, nhưng không vượt quá 90% giá trị của phương án, dự án vay vốn phục vụ cho các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết 14/NQ-CP của Chính phủ. Thời gian thực hiện cho vay thí điểm là 2 năm kể từ 28/5/2014. Những dự án được chấp thuận cho vay thí điểm nhưng có thời hạn vay vượt quá thời gian thí điểm thì vẫn được tiếp tục thực hiện các nội dung đã ký kết với Agribank nơi cho vay cho đến khi thanh lý hợp đồng tín dụng.

Triển khai chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Quyết định số số 1050/QĐ-NHNN, Agribank đã ký kết hợp đồng nguyên tắc cấp tín dụng trị giá hơn 411 tỷ đồng cho 3 doanh nghiệp tỉnh An Giang và 1 doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Chương trình thí điểm này sẽ góp phần mở ra một hướng đi mới, cách làm mới có hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy khu vực nông nghiệp, nông thôn của Việt Nam phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn trong thời gian tới.

Quang Tùng
theo Thanh tra

Từ khóa: