7 tháng trước

Vicem doanh thu ngàn tỷ nhưng nhiều công ty con làm ăn thua lỗ, mất an toàn về tài chính

Bộ Tài chính vừa công bố kết quả tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2017 của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem), trong đó nhiều công ty con của Vicem làm ăn thua lỗ, mất vốn, thuộc diện phải thực hiện giám sát tài chính đặc biệt.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Vicem

Trong năm 2017, tổng doanh thu của Vicem đạt 2.714 tỷ đồng (tăng 205% so với 2016), trong đó doanh thu hoạt động tài chính là 2.002 tỷ đồng; lợi nhuận thực hiện đạt 1.403 tỷ đồng (tăng 529% so với 2016). Nguồn lợi nhuận này chủ yếu được chia của hai công ty con hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả là Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch, Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 và một số công ty liên kết khác.

Cho tới hết năm 2017, tổng giá trị đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Vicem đạt 13/163 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đầu tư và lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là xi măng và clinker. Tổng giá trị cổ tức, lợi nhuận thu về là 1.914 tỷ đồng. Tỷ suất cổ tức, lợi nhuận được chia/tổng giá trị đầu tư ra ngoài doanh nghiệp là 15%.

Một số khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Vicem hiệu quả thấp, không thoái được vốn

Tuy nhiên ngoài những khoản đầu tư mang lại hiệu quả như trên thì Vicem cũng có nhiều khoản đầu tư khác không đem lại hiệu quả hoặc hiệu quả không cao như: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, Hải Vân, Hoàng Mai,…. Nhiều công ty lỗ hoặc có số lỗ lũy kế lớn như Công ty Vicem Xi măng Tam Điệp, Công ty cổ phần: Xi măng Hạ Long, Sông Thao, Sông đà 12,….

vicem doanh thu ngan ty nhung nhieu cong ty con lam an thua lo mat an toan ve tai chinh

Nhiều công ty con của Vicem hoạt động chưa hiệu quả.

Đáng chú ý Vicem có khoản đầu tư tại Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú – Kratie và Đồng Nai – Kratie. Trong Đề án tái cơ cấu Vicem giai đoạn 2013 – 2015 của Thủ tướng Chính Phủ, Vicem đã triển khai thoái toàn bộ vốn tại hai công ty trên nhưng không thành công do không có nhà đầu tư tham gia.

Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển giao phần vốn của Vicem tại hai Công ty về Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam theo hình thức ghi tăng giảm vốn.

Tuy nhiên Văn phòng Chính phủ đã có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chỉ đạo Vicem phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nghiên cứu, xây dựng phương án chuyển giao phần vốn do Vicem đầu tư tại 2 dự án trên về SCIC theo đúng quy định hiện hành. Cho đến nay việc chuyển giao vẫn chưa được hoàn thành.

Nhiều công ty con của Vicem hoạt động chưa hiệu quả

Trong năm 2017, một số công ty con của Vicem như Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch, Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Điển hình là công ty Vicem xi măng Hoàng Thạch trong năm 2017 doanh thu đạt 4.289 tỷ đồng (bằng 90% so với năm 2016), lợi nhuận đạt 438 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 19%. Kết quả sản xuất hàng năm của công ty luôn có lãi và khả năng tự đảm bảo tài chính cao.

Tuy nhiên có một số công ty con sản xuất xi măng khác như Vicem Bút Sơn, Bỉm Sơn, Hoàng Mai,… doanh thu và lợi nhuận năm 2017 sụt giảm mạnh. Nhiều công ty con lỗ hoặc có số lỗ lũy kế lớn, mất vốn, mất khả năng thanh toán thuộc diện phải thực hiện giám sát tài chính đặc biệt như Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp, Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long và Sông Thao.

Đáng chú ý tại Vicem Tam Điệp, năm 2017 doanh thu đạt 1.308 tỷ đồng (bằng 85% so với năm 2016), lợi nhuận 3 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2017 vốn đầu tư của chủ sở hữu là 1.189 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 1.117 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn 72 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 24 lần, hệ số thanh toán nợ ngắn hạn là 0,32.

Như vậy, Công ty đã mất gần hết vốn, mất an toàn về tài chính nghiêm trọng và không đảm bảo khả năng thanh toán nợ, hoạt động của Công ty hoàn toàn phụ thuộc và các khoản vốn vay, chiếm dụng và hỗ trợ từ Công ty mẹ.

Ngoài ra, Công ty cổ phẩn Xi măng Hạ Long trong năm 2016 (sau khi Vicem tiếp nhận từ Tổng công ty Sông Đà về), Công ty có lãi và cân đối được trả nợ các khoản vay nhưng sang năm 2017 doanh thu của Công ty chỉ đạt 1.976 tỷ đồng (bằng 80% so với năm 2016), kết quả sản xuất kinh doanh lỗ 199 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/12/2017, Công ty này có số lỗ lũy kế là 3.691 tỷ đồng dẫn tới vốn chủ sở hữu âm 2.229 tỷ đồng, hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn là 0,09 lần cho thấy công ty bị mất cân đối và mất an toàn về tài chính nghiêm trọng, khó khăn trong việc cân đối dòng tiền để trả nợ trong những năm tiếp.

Nhiều công ty con khác có lợi nhuận chỉ từ 5 tỷ đến 8,8 tỷ đồng trong năm 2017.

Bộ Tài chính đề nghị Vicem có biện pháp kiểm soát, thu hồi các khoản nợ cho các công ty con vay để không làm thất thoát,bị chiếm dụng vốn, tiền, tài sản nhà nước tại Tổng công ty. Thực hiện rà soát, đánh giá lại các khoản đầu tư để đảm bảo hiệu quả đầu tư vốn, có phương án xử lý đối với các khoản đầu tư tài chính không mang lại hiệu quả.

Tăng cường công tác giám sát đối với các Công ty làm ăn thua lỗ như Vicem Tam Điệp, Hạ Long và Sông Thao. Chỉ đạo, điều hành để các công ty này dần dần khắc phục khó khăn, kinh doanh có lãi và trả được nợ vay.

Bộ cũng đề nghị Bộ Xây dựng cần kiểm tra, rà soát việc cho vay của Công ty mẹ - Vicem và chỉ đạo Vicem có biện pháp thu hồi công nợ. Giám sát Vicem trong việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp đam bảo hiệu quả đầu tư vốn….

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem). Tiền thân là Liên hiệp các Xí nghiệp Xi măng được thành lập ngày 01/4/1980, Liên hiệp các xí nghiệp Xi măng được thành lập để quản lý các nhà máy xi măng trong cả nước.

Hiện nay Vicem có 10 nhà máy sản xuất Xi măng với 16 dây chuyền sản xuất, công xuất 20 triệu tấn Clinker và 27 triệu tấn xi măng/năm.

Các thương hiệu Xi măng của Vicem: Xi măng Vicem Hải Phòng, Xi măng Vicem Bỉm Sơn, Xi măng Vicem Hoàng Thạch, Xi măng Vicem Hà Tiên, Xi măng Vicem Bút Sơn, Xi măng Vicem Hoàng Mai…

Mạnh Cường

Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: