8 năm trước

Việt Nam ưu tiên ngăn chặn bệnh không lây nhiễm

Việt Nam đã tăng cường cuộc chiến ngăn chặn các bệnh không lây nhiễm và đây cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu trong các chiến lược và chính sách y tế của Việt Nam.

Việt Nam đã tăng cường cuộc chiến ngăn chặn các bệnh không lây nhiễm và đây cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu trong các chiến lược và chính sách y tế của Việt Nam.

Đại sứ Lê Hoài Trung - Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc - đã khẳng định như vậy tại Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về các bệnh không lây nhiễm.

Tại hội nghị, Đại sứ Lê Hoài Trung nhấn mạnh cũng như nhiều nước đang phát triển nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung, Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng nhanh chóng các bệnh không lây nhiễm, làm tăng gấp đôi gánh nặng về y tế, trong bối cảnh các bệnh lây nhiễm vẫn là vấn đề nan giải với ngành y tế.

Tuy nhiên, nhờ các chính sách và chương trình ngăn chặn các bệnh không lây nhiễm, như Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng, các chương trình trong khuôn khổ Công ước khung của Liên hợp quốc về kiểm soát thuốc lá, các chính sách chống lạm dụng rượu và thiết lập các hệ thống giám sát các bệnh không lây nhiễm..., Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong kiểm soát những nguyên nhân gây bệnh không lây nhiễm.

Bộ Y tế Việt Nam đã xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia 2011-2015 về ngăn chặn các bệnh không lây nhiễm với tổng số vốn đầu tư lên tới 700 tỷ đồng.

Ông Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam hoan nghênh mọi sáng kiến khu vực và quốc tế nhằm ngăn chặn các bệnh không lây nhiễm, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về vấn đề này.

Việt Nam cũng cam kết tăng cường hợp tác quốc tế hiệu quả và ủng hộ nỗ lực ngăn chặn các bệnh không lây nhiễm trên thế giới và ở Việt Nam trong những năm tới.

Theo Vietnam+

Từ khóa: