4 tháng trước

Vietcombank bị HOSE nhắc nhở về việc bổ nhiệm lãnh đạo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM nhắc nhở chậm việc chậm công bố thông tin về bổ nhiệm lại Phó TGĐ đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB).

Cụ thể, ngày 16/4, HOSE gửi công văn đến Vietcombank nhắc nhở về chậm công bố thông tin.

Công văn nêu, căn cứ công bố thông tin số 5751 của Vietcombank ngày 11/4 về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc Phạm Mạnh Thắng kể từ ngày 10/3/2019 (theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 586 ngày 28/3/2019), đồng thời giải trình nguyên nhân chậm công bố thông tin.

Căn cứ vào quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán quy định công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện "n) Công ty thay đổi, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ...", Vietcombank đã chậm công bố thông tin việc bổ nhiệm lại người nội bộ nêu trên.

Theo đó, HOSE nhắc nhở và đề nghị Vietcombank nghiêm túc tuân thủ quy định về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Vietcombank bị HOSE nhắc nhở về việc bổ nhiệm lãnh đạo - Ảnh 1.
Ông Phạm Mạnh Thắng. (Nguồn: Vietcombank).

Trước đó ngày 12/4, Vietcombank thông báo bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Mạnh Thắng kể từ ngày 10/3 cho đến khi đến tuổi nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Ông Thắng được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Vietcombank vào ngày 10/3/2014, trước đó ông giữ chức Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Hải Dương. Ông Thắng có trình độ chuyên môn Thạc sỹ kinh tế Học viện Ngân hàng, Kỹ sư Toán ứng dụng Đại học Bách khoa Hà Nội, Cử nhân Kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tính đến cuối năm 2018, ông Thắng nắm giữ 37.197 cổ phiếu Vietcombank, tương đương 0,001% vốn cổ phần ngân hàng.

Ánh Dương

Theo Kinh tế & Tiêu dùng, Vietnambiz

Từ khóa: