8 năm trước

Vietinbank, Vietcombank trả lương bình quân từ 15-18 triệu đồng/tháng

PetroVietnam trả thu nhập bình quân 16,2 triệu đồng/tháng, Vietcombank và Vietinbank trả 15-18 triệu đồng/tháng.

 PetroVietnam trả thu nhập bình quân 16,2 triệu đồng/tháng, Vietcombank và Vietinbank trả 15-18 triệu đồng/tháng.

 Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương vừa hoàn thành dự thảo lần thứ ba báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc khối doanh nghiệp Trung ương.

Mưc trả lương bình quân  từ 15- 18 triệu đồng


Báo cáo cho biết, thu nhập bình quân của lao động thuộc các đơn vị trong khối doanh nghiệp Trung ương ở mức khá cao so với bình quân cả nước. Tuy nhiên, chênh lệch thu nhập giữa các đơn vị rất lớn.

Điển hình về mức thu nhập bình quân thấp có Tổng công ty Cà phê chỉ đạt 2,3 triệu đồng/tháng; Vinashin trả 3,5 triệu đồng/tháng; Tập đoàn Dệt may trả 3,7 triệu đồng/tháng; các đơn vị xây dựng trả từ 4-5 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp có mức chi trả thu nhập cao gồm có Tập đoàn Dầu khí (PetroVietnam) với thu nhập bình quân 16,2 triệu đồng/tháng; Ngân hàng Công Thương (Vietinbank), Ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank) trả15-18 triệu đồng/tháng; các đơn vị khác có mức thu nhập bình quân từ 5-12 triệu đồng/tháng.


Hồng Hà

Theo NDHMoney

Từ khóa: