6 tháng trước

Vinamilk báo lãi cao nhất lịch sử với gần 10.300 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch

Trong năm 2017, doanh thu thuần Vinamilk đạt 51.041 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2016, các chi phí hoạt động kinh doanh tăng nhẹ. Do đó lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 10.278 tỷ đồng, tăng 9,8% và vượt kế hoạch đề ra.

CTCP Sữa Việt Nam - Vinamilk (Mã: VNM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017 chưa kiểm toán với hầu hết chỉ tiêu tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2016.

Doanh thu thuần trong kỳ đạt 12.350 tỷ đồng, tăng nhe 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên với mức tăng 6,6% của giá vốn hàng bán đã khiến biên lãi gộp của Vinamilk giảm từ 65% về 45%. Tương ứng lợi nhuận gộp đạt 5.604 tỷ đồng, tăng nhẹ 2%.

Trong kỳ, Vinamilk nhận lãi được chia từ công ty liên kết 23,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước âm 6,3 tỷ đồng.

Trong khi chi phí bán hàng không thay đổi nhiều thì chi phí quản lý doanh nghiệp 528 tỷ đồng, gần gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Sau khi trừ đi các loại chi phí, Vinamilk ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.729 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Lũy kế 2017, doanh thu thuần Công ty đạt 51.041 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2016. Trong đó, doanh thu bán hàng hóa đạt 1.446 tỷ đồng, tăng 16,1%; Bán thành phẩm 49.526 tỷ đồng, tăng 9,8%; Cho thuê bất động sản đầu tư tăng nhẹ lên 17,2 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 10.278 tỷ đồng, tăng 9,8% so với năm trước. EPS đạt 6.355 đồng, tăng gần 9%. Đây được xem là mức lợi nhuận cao nhất lịch sử niêm yết của Vinamilk.

Lợi nhuận Vinamilk (Đvt: Tỷ đồng).

Được biết, năm 2017 Vinamilk đặt kế hoạch 51.000 tỷ đồng doanh thu và lãi ròng 9.735 tỷ đồng. Như vậy Công ty đã vượt 6% lợi nhuận kế hoạch đề ra.

Tính đến thời điểm 31/12/2017, tổng tài sản của Vinamilk đạt 34.667 tỷ đồng, tăng 18% so với thời điểm đầu năm. Trong đó khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh trên 60% lên 4.592 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đường cũng tăng mạnh từ 655.4 tỷ đồng lên 963.3 tỷ đồng. Ngoài ra, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (với phần lớn là tiền gửi dưới 3 tháng) chiếm trên 10.560 tỷ đồng.

Minh Anh
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: