5 năm trước

Vĩnh Phúc: Giải quyết bài toán khó về mặt bằng

Với nhiều dự án lớn được triển khai trong những năm gần đây, hàng chục nghìn hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã bị thu hồi đất để phục vụ cho các dự án. Để tạo mặt bằng sạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án, Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm làm tốt công tác giải phóng mặt bằng.

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất luôn là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Vì vậy, Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Theo đó, Ban đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho cán bộ, nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi dự án. Ban xác định làm tốt công tác này sẽ giúp người dân tự giác chấp hành, cũng như tham gia giám sát việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời tiếp tục phát huy quy chế dân chủ, thực hiện tốt công tác dân vận trong GPMB, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ngay từ giai đoạn công bố quy hoạch, triển khai dự án.

Tại mỗi dự án, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban GPMB và Phát triển quỹ đất Vĩnh Phúc đều tổ chức thông báo công khai quy hoạch chi tiết dự án trên hệ thống báo, đài và tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn, tổ nơi triển khai dự án. Bên cạnh đó, Ban còn thành lập tổ công tác kiểm đếm, tổ công tác dân vận xuống tận nhà dân để tuyên truyền, vận động nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của địa phương; cơ chế, chính sách hỗ trợ, bồi thường GPMB. Quá trình kiểm đếm được giám sát chặt chẽ, chi tiết; bản dự thảo áp giá đền bù được thực hiện công khai, gửi xuống từng hộ để các hộ xem và ký xác nhận. Cùng với đó, Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh còn tập trung tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại theo đề nghị của các địa phương. Qua đó, kịp thời phát hiện những bất hợp lý, những vấn đề mới phát sinh trong công tác GPMB để đề xuất với tỉnh hướng xử lý.

Về phía lãnh đạo Ban và các sở, ngành, thường xuyên tổ chức đối thoại lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Những nội dung, vướng mắc liên quan trong quá trình GPMB được giải đáp ngay tại cơ sở, giúp người dân hiểu và sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai thi công, bảo đảm đúng tiến độ.

Ông Đào Văn Minh, Phó Trưởng ban Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Nhận thức được tính chất phức tạp của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện thu hồi đất, đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác GPMB của ban luôn đặt tinh thần trách nhiệm cao nhất khi thực hiện nhiệm vụ; không ngừng học tập, nghiên cứu, cập nhật các văn bản về lĩnh vực bồi thường GPMB, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện hiệu quả công việc được giao.


Cán bộ Ban GPMB và Phát triển quỹ đất Vĩnh Phúc nỗ lực hoàn thiện kiểm kê các dự án.

“Nút thắt” được tháo gỡ

Đến nay, do làm tốt công tác bồi thường, các dự án đã cơ bản đáp ứng được tiến độ, bảo đảm mặt bằng cho các chủ đầu tư, nhà thầu thi công.

Trong 7 tháng đầu năm nay, Ban GPMT và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc đã giải phóng được hàng chục ha đất thuộc các dự án như: Dự án quy hoạch Khu đào tạo vận động viên TDTT tỉnh Vĩnh Phúc, tại xã Kim Long (huyện Tam Dương), với quy mô diện tích 8,6ha/10 hộ dân; Dự án công viên Quảng trường tỉnh với tổng diện tích 36,4ha. Ngoài ra, các dự án đang tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp theo năm 2014 là: Dự án trọng điểm cấp bách cải tạo, nâng cấp, mở rộng mặt đê tả sông Lô; dự án khu công nghiệp Tam Dương II - khu A, với tổng diện tích 180ha, Ban đã giải phóng được 54,8ha và bàn giao cho chủ đầu tư 38,6ha; dự án đường Hợp Thịnh - Đạo Tú…


Khu tái định cư phục vụ GPMB khu Công viên Quảng trường tỉnh đã được giải phóng xong.

Với quyết tâm tạo quỹ đất sạch để đón các nhà đầu tư, Ban GPMB và Phát triển quỹ đất Vĩnh Phúc tiếp tục tập trung giải quyết kịp thời, nhanh chóng, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo của người dân trong khu vực liên quan; vận dụng linh hoạt các quy định của nhà nước để bồi thường nhanh chóng và thỏa đáng những đề nghị hợp lý của nhân dân; kiên quyết không chấp nhận thanh toán những tài sản tạo lập trái phép sau kiểm đếm. Các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các địa phương có dự án trong việc trao đổi, thỏa thuận, hoàn tất các hồ sơ, thủ tục của người dân để triển khai nhanh chóng các bước, từ kiểm đếm, lên phương án bồi thường đến bàn giao mặt bằng trong thời gian sớm nhất.

Bồi thường GPMB là công việc phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và nhiều tầng lớp trong xã hội. Những kết quả mà Ban GPMT và Phát triển quỹ đất tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong thời gian qua đã góp phần giúp cho chủ đầu tư giải quyết được “bài toán” khó về mặt bằng.

Ngọc Minh
theo Xây dựng

Từ khóa: