7 năm trước

Vụ Thủy điện Sông Tranh 2: Xử lý thấm tổng thể xong trước 31.7

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện các giải pháp xử lý thấm tổng thể, đưa lưu lượng thấm về nhỏ hơn mức thiết kế trước ngày 31.7.2012.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện các giải pháp xử lý thấm tổng thể, đưa lưu lượng thấm về nhỏ hơn mức thiết kế trước ngày 31.7.2012.

Ngày 8.6, sau khi xem báo cáo của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về kết quả khảo sát tại đập Thủy điện Sông Tranh 2, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện các giải pháp xử lý thấm tổng thể, đưa lưu lượng thấm về nhỏ hơn mức thiết kế trước ngày 31.7.2012.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng phải tổ chức đánh giá an toàn đập sau khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam xử lý xong việc thấm nước qua đập và tác động của động đất kích thích tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2. Trường hợp cần thiết, cho phép thuê tư vấn trong và ngoài nước có đủ năng lực và kinh nghiệm hỗ trợ việc phân tích, đánh giá an toàn đập Thủy điện Sông Tranh 2.

Nhật Anh
theo Dân Việt

Từ khóa: