3 tháng trước

Xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn ( Phú Thọ): Tích cực đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới

Cự Đồng bước vào triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2011 với xuất phát điểm thấp, trong quá trình tổ chức thực hiện được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng và chính quyền, các Đoàn thể tổ chức chính trị xã hội và sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong xã. Đến nay, xã Cự Đồng đã đạt được 13/19 tiêu chí qua đó đã góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân, thay đổi cảnh quan môi trường, tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong công tác văn hóa – xã hội, hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh quốc phòng giữ vững.

Trụ sở UBND xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Thành công nhờ nội lực

Cự Đồng là một xã miền núi của huyện Thanh Sơn ( Phú Thọ) có địa hình bán sơn địa, cách trung tâm huyện 13km, có đường quốc lộ 70B chạy qua địa bàn. Về vị trí giáp ranh của xã, phía Bắc giáp xã Tất Thắng và xã Cự Thắng, phía Nam giáp xã Hương Cần và xã Thắng Sơn, phía Đông giáp xã Hoàng Xá huyện Thanh Thủy, phía tây giáp xã Cự Thắng.

Diện tích đất tự nhiên là 1.696,07ha, xã có 08 khu dân cư, dân số có 1165 hộ, tổng số khẩu 4950 khẩu, dân tộc thiểu số có: 3367 khẩu chiếm 68%, dân tộc Kinh có 1583 khẩu, chiếm 32%. Đảng bộ xã có 12 chi bộ với 197 Đảng viên, Chi bộ khối nông thôn có 08 chi bộ, khối cơ quan có 04 chi bộ. Tổng số cán bộ công chức chuyên trách xã là 23 cán bộ, trong đó cán bộ xã là 10 người, cán bộ công chức xã 13 người.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao Đảng bộ và chính quyền tập trung lãnh chỉ đạo và thực hiện công tác quản lý chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, triển khai quán triệt tổ chức thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến với nhân dân trên địa bàn xã.

Đến nay, xã Cự Đồng đã đạt 13/19 tiêu chí, trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình nông thôn mới để có được kết quả đạt được đáng khích lệ đã làm thay đổi căn bản trên một số lĩnh vực. Nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn về xây dựng nông thôn và tầm quan trọng cũng như hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, đã phát huy được nội lực trong nhân dân, phát huy dân chủ trong nhân dân, nhân dân được biết và bàn bạc trong quá trình triển khai.

Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng bằng các nguồn vốn của Nhà nước của nhân dân đáp ứng được yêu cầu phát triển dân sinh nâng cao và cải thiện đời sống của nhân dân. Kinh tế của xã từng bước được tăng trưởng, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến và khởi sắc, công tác y tế, giáo dục ngày càng được quan tâm, cảnh quan môi trường có nhiều chuyển biến tích cực…

Qua tổ chức triển khai chương trình theo tiêu chí đánh giá quy định tại Quyết định số 1832/QĐ – UBND ngày 23/7/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ, xã đã đạt được 13/19 tiêu chí, tuy nhiên có một số tiêu chí đã đạt nhưng chưa thực sự bền vững. Ban chỉ đạo xã tiếp tục chỉ đạo để giữ vững các tiêu chí đã đạt. Thực hiện đánh giá rà soát theo tiêu chí tại Quyết định số 953/QĐ – UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020, nhận thấy có tiêu chí khả quan có thể đạt được trong năm 2017, Đảng ủy, UBND xã, Ban chỉ đạo xã tiếp tục lãnh chỉ đạo để nâng số tiêu chí đạt được theo quy định.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai phương hướng, nhiệm vụ

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, bên cạnh những kết quả đạt được của giai đoạn 2010 – 2017, xã Cự Đồng phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch thực hiện các tiêu chí và chỉ tiêu đặt ra trong  những năm tiếp theo.

Nhiệm vụ chủ yếu là tăng cường công tác chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, có sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Đặc biệt, tập trung các nguồn lực phát triển kinh tế hạ tầng, quan tâm xây dựng đường giao thông liên thôn, liên xã, các công trình thủy lợi và các công trình dân sinh khác theo kế hoạch. Về phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; tiếp tục chỉ đạo sản xuất, nông nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật, dồn đổi ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cơ cấu kinh tế để tăng thu nhập và đời sống nhân dân, giảm nghèo đến mức thấp nhất.

Tiếp tục, phát huy và duy trì các kết quả hoạt động giáo dục, y tế văn hóa – xã hội, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất văn hóa, y tế, giáo dục. Tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ môi trường, không xả thải chất thải chăn nôi, rác thải sinh hoạt ra môi trường, triển khai đề án thu gom xử lý rác thải của huyện, xã trên địa bàn.

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, có kế hoạch đào tạo cán bộ về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu công tác, không ngừng củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Ông Đinh Thiết Hùng – Chủ tịch UBND xã Cự Đồng

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Thiết Hùng - Chủ tịch xã Cự Đồng cho biết: “Việc xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới xã Cự Đồng còn gặp nhiều khó khăn như địa bàn xã rộng, dân cư sinh sống không tập chung, địa bàn đất thổ nhưỡng không thuận lợi khó khăn trong việc triển khai một số tiêu chí, như cơ sở hạ tầng nông thôn, thủy lợi, phát triển kinh tế hàng hóa chuyển đổi cây trồng vật nuôi, đặc biệt công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, dựa trên nền tảng phát triển sản xuất nông nghiệp, trong khi xã Cự Đồng có điểm xuất phát còn thấp như ruộng đồng còn manh mún…Bên cạnh đó, cần có sự quan tâm hơn nữa của UBND huyện và tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt quan tâm phê duyệt kế hoạch theo chu kỳ vốn hàng năm để đảm bảo đúng chu kỳ và chỉ tiêu giao hàng năm”./.

Sơn Thủy
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: