10 tháng trước

Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa bị phạt do vi phạm khi mua cổ phiếu quỹ

CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa đã mua lại cổ phiếu quỹ không đúng với phương án đã báo cáo UBCKNN.

 

Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa bị phạt do vi phạm khi mua cổ phiếu quỹ

Ngày 01/06/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa (mã KSE - UPCoM) - địa chỉ: 50 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt 70 triệu đồng do mua lại cổ phiếu quỹ không đúng với phương án đã báo cáo UBCKNN.

Cụ thể, Công ty cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa đăng ký mua 99.320 cổ phiếu quỹ KSE từ ngày 28/8/2017 đến ngày 26/9/2017, tuy nhiên công ty mua 17.600 cổ phiếu KSE từ ngày 15/9/2017 đến ngày 14/10/2017.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng xử phạt 60 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Công trình công cộng Hội An.

Công ty cổ phần Công trình công cộng Hội An đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu sau: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015; Báo cáo thường niên năm 2016; Tài liệu, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 2017.

Theo Báo Đấu thầu

Từ khóa: