12 tháng trước

Ý kiến của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan

Ngày 31/7, Bộ Xây dựng có Văn bản số 1888/BXD-QHKT gửi Văn phòng Chính phủ phúc đáp công văn số 6928/VPCP-QHĐP ngày 20/7/2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị tham gia ý kiến về kiến nghị của UBND TP Hà Nội tại Báo cáo số 192/UBND ngày 12/7/2018 báo cáo Chính phủ về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII về

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND TP Hà Nội có Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 12/7/2018, báo cáo Chính phủ về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan, trong đó có một số kiến nghị.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng tham gia ý kiến về kiến nghị của UBND TP Hà Nội như sau: Cơ bản nhất trí với nội dung và các kiến nghị của UBND TP Hà Nội tại Báo cáo số 192/UBND ngày 12/7/2018 nêu trên.

Về đề xuất Chính phủ ban hành “Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật về quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực cải tạo, tái thiết đô thị phù hợp với thực tế để lập quy hoạch, thiết kế đô thị tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đồng Đa và Hai Bà Trưng”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hà Nội khẩn trương chỉ đạo việc hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt “Quy chuẩn kỹ thuật về Quy hoạch, Kiến trúc tại khu vực các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng” do UBND TP Hà Nội đã tổ chức triển khai, giao cho cơ quan chức năng nghiên cứu từ năm 2013; đã được Bộ Xây dựng góp ý nội dung chuyên môn bằng văn bản, bao gồm các công văn: số 2816/BXD-KHCN ngày 30/12/2013, số2140/BXD-KHCN ngày 06/9/2014, số 2799/BXD-KHCN ngày 26/11/2015 và số 1546/BXD-KHCN ngày 28/7/2016.

Tuyết Hạnh

Theo Báo Xây dựng

Từ khóa: