Sự kiện hot
2 năm trước

2 gói thầu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Nhà thầu mạnh tự tước đi cơ hội trúng thầu

Sau 5 tháng kể từ thời điểm đóng thầu, hai gói thầu xây lắp đấu thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ do Học viện Nông nghiệp Việt Nam là chủ đầu tư, đã có kết quả lựa chọn nhà thầu. Ở cả hai gói, nhà thầu có giá dự thầu cao nhất đều trúng thầu, với giá trúng thầu gần sát giá gói thầu.

2 gói thầu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam mà Công ty CP Xây dựng hạ tầng nông nghiệp Việt Nam vừa trúng có tổng trị giá gần 197 tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm
2 gói thầu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam mà Công ty CP Xây dựng hạ tầng nông nghiệp Việt Nam vừa trúng có tổng trị giá gần 197 tỷ đồng. Ảnh: Tường Lâm

Cụ thể, theo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây dựng giảng đường lớn GD2 vừa được Học viện Nông nghiệp Việt Nam phê duyệt ngày 8/5/2020, Liên danh Công ty CP Xây dựng hạ tầng nông nghiệp Việt Nam - Công ty CP Đầu tư xây dựng FODACON do Công ty CP Xây dựng hạ tầng nông nghiệp Việt Nam đứng đầu đã trúng thầu. Giá gói thầu này là 137,906 tỷ đồng và giá trúng thầu của Liên danh là 137,753 tỷ đồng, giảm khoảng 0,12% so với giá gói thầu.

Gói thầu Xây dựng giảng đường lớn GD2 thuộc Dự án Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời điểm đóng thầu là 10h00 ngày 7/12/2019 và mở thầu sau đó 1 phút.

Theo biên bản mở thầu, có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Ngoài Liên danh trúng thầu, 3 nhà thầu nộp HSDT còn lại là Liên danh Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội - Công ty TNHH Kiến trúc APIC - Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Tân Hội (Liên danh HACC1 - APIC - Tân Hội), Liên danh Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ phòng cháy chữa cháy 4/10 (Liên danh VINACCO - PCCC4/10), Liên danh Công ty CP Tư vấn kiến trúc và Đầu tư xây dựng đô thị - Công ty CP Đầu tư Xây dựng ECON (Liên danh Đầu tư xây dựng đô thị - ECON).

Ngoài một số lý do khác không đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu HSMT, thì cả 3 nhà thầu bị loại đều không đồng ý gia hạn hiệu lực của HSDT khi Bên mời thầu yêu cầu. Cụ thể, hiệu lực của HSDT ban đầu là 120 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. Đến ngày 25/3/2020, Bên mời thầu yêu cầu gia hạn thêm 60 ngày, đồng thời yêu cầu gia hạn bảo đảm dự thầu tương ứng thêm 60 ngày.

3 nhà thầu từ chối gia hạn hiệu lực của HSDT đều có giá dự thầu thấp hơn Liên danh trúng thầu. Liên danh HACC1 - APIC - Tân Hội chào giá 114,5 tỷ đồng; Liên danh VINACCO-PCCC4/10 chào giá 126,2 tỷ đồng, Liên danh Đầu tư xây dựng đô thị - ECON chào giá 130,8 tỷ đồng. Do đấu thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nên ngay tại thời điểm mở thầu, các nhà thầu đều đã biết được giá dự thầu của đối thủ. Có lợi thế hơn về giá, tuy nhiên cả 3 nhà thầu đều không thực hiện gia hạn hiệu lực của HSDT và bảo lãnh dự thầu, duy nhất nhà thầu chào giá cao nhất, cũng là nhà thầu trúng thầu sau này, thực hiện gia hạn.

Cùng ngày 8/5/2020, Công ty CP Xây dựng hạ tầng nông nghiệp Việt Nam được Học viện Nông nghiệp Việt Nam phê duyệt trúng gói thầu khác thuộc dự án này. Đó là Gói thầu Xây dựng Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp & khoa học sự sống. Giá trúng thầu là 58,966 tỷ đồng, giảm 0,19% so với giá gói thầu.

Gói thầu này cũng đấu thầu qua mạng, phương thức một giai đoạn một úi hồ sơ, đóng thầu ngày 7/12/2019. Hai đối thủ bị loại gồm Liên danh HACC1 – CRD - Tân Hội và Liên danh Đầu tư xây dựng đô thị - ECON. So với Gói thầu GD2 thì 2 nhà thầu bị loại này chỉ thay đổi 1 thành viên ở Liên danh do HACC1 đứng đầu.

Đáng chú ý, Liên danh HACC1 - CRD - Tân Hội và Liên danh Đầu tư xây dựng đô thị - ECON cũng chào giá thấp hơn nhà thầu trúng thầu khá nhiều, lần lượt là 49 tỷ đồng và 55,3 tỷ đồng và cũng đều từ chối gia hạn hiệu lực HSDT theo yêu cầu của Bên mời thầu. Một lần nữa, chỉ Công ty CP Xây dựng hạ tầng nông nghiệp Việt Nam thực hiện gia hạn.

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, nhà thầu có quyền từ chối gia hạn hiệu lực HSDT của mình khi bên mời thầu yêu cầu. Nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của HSDT thì HSDT của nhà thầu không được xem xét tiếp và nhà thầu sẽ được nhận lại bảo đảm dự thầu.

Minh Thư
Theo Báo Đấu thầu

Từ khóa: