Sự kiện hot
Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hoạch định chính sách, ổn định kinh tế vĩ mô

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Hoạch định chính sách, ổn định kinh tế vĩ mô

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ ra bối cảnh thế giới đang có nhiều thách thức hơn thuận lợi, với những diễn biến chưa từng có tiền lệ, vượt khỏi khả năng dự báo. Trước thềm năm mới Qúy Mão, phóng viên có cuộc phỏng vấn với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng về vấn đề này.