Sự kiện hot
Công an huyện Sông Mã (Sơn La): Tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới

Công an huyện Sông Mã (Sơn La): Tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới

Nhằm ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua Công an huyện Sông Mã, Công an tỉnh Sơn La đã sự phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, các hoạt động thông thương buôn bán, thăm thân được nối lại, công tác an toàn giao thông ổn định, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên cương.